Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH

gynekologicko porodnicka nemocnica koch

Touto rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky, jedinečnej funkcionalistickej stavby  – bývalé Kochovo sanatórium navrhol v rokoch 1929 – 1932 slovenský architekt Dušan Jurkovič v spolupráci a architektmi  J. Mergancom a O. Klimešom - bola preukázaná schopnosť revitalizácie takejto stavby na nové nadštandardné užívateľské nároky prevádzkové, hygienické a stavebno-technické, ktoré dnes takéto špičkové gynekologicko-pôrodnícke centrum vyžaduje.

Slúži ku cti súkromného stavebníka (investora), že nezmenil funkciu tejto nemocničnej stavby v lukratívnom prostredí  mestskej časti Staré Mesto a naďalej aj po náročnej rekonštrukcii slúži pôvodnému účelu, vybavená najmodernejšou medicínskou technikou,  lôžkovými a diagnostickými kapacitami  V jej prístavbe, tesne prevádzkovo napojenej na nemocnicu, ktorá plní funkciu tzv. medicínsko-technického bloku, sú umiestnené prevádzky, ktoré sa v pôvodnej stavbe  z hľadiska súčasných vysokých nárokov uspokojivo nedali vyriešiť – prevádzky náročné na vzduchotechniku a príslušnú technickú infraštruktúru. 

Prevádzkovo je  prepojená s lôžkovou časťou sanatória vo všetkých podlažiach a tvorí jeden prevádzkový celok. Zásadou je maximálne optické prepojenie priestorov interiéru s exteriérom nevšedného prírodného prostredia Kochovej záhrady. Architektonické stvárnenie prístavby má za úlohu zasklenými reflexnými plochami odrážať okolitú bohatú zeleň a farebnú štruktúru architektúry Kochovho sanatória. Ku cti architektov  slúži, že pri rekonštrukcii Kochovho sanatória, ktoré bolo v havarijnom stave, rešpektovali zásady funkcionalistickej architektúry – čistotu, jednoduchosť  a čitateľnosť v kompozičných a dispozičných konceptov.

Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH
rekonštrukcia a obnova národnej kultúrnej pamiatky – Bratislava, Staré Mesto, Partizánska 27
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Viktor Šišolák, Ing. arch. Dušan Dinaj
Projektanti architektonickej časti:  Ing. arch. Viktor Šišolák, Ing. arch. Dušan Dinaj, Ing. arch. Barbora Bojňanská
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebné konštrukcie, koordinácia profesií: Ing. Vojtech Bagi
Hlavný zhotoviteľ: ULYSSES, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Čupka
Stavebník:  R2, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Štefan Boledovič
Investičné náklady s DPH: 11,26  mil. €
Stavebné náklady s DPH: 7,81  mil. € 
Lehota výstavby: 10/2008 – 05/2011

nemocnica

fasáda,sklo

nemocnica

nemocnica
nemocnica

FOTO: Jakub Hauskrecht, Robert Andrejko

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner STAVBA ROKA 2011