gynekologicko porodnicka nemocnica koch
Galéria(7)

Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH

Partneri sekcie:

Touto rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky, jedinečnej funkcionalistickej stavby  – bývalé Kochovo sanatórium navrhol v rokoch 1929 – 1932 slovenský architekt Dušan Jurkovič v spolupráci a architektmi  J. Mergancom a O. Klimešom - bola preukázaná schopnosť revitalizácie takejto stavby na nové nadštandardné užívateľské nároky prevádzkové, hygienické a stavebno-technické, ktoré dnes takéto špičkové gynekologicko-pôrodnícke centrum vyžaduje.

02 big image
03 big image
04 big image
05 big image
06 big image
gynekologicko porodnicka nemocnica koch 5256 big image

Slúži ku cti súkromného stavebníka (investora), že nezmenil funkciu tejto nemocničnej stavby v lukratívnom prostredí  mestskej časti Staré Mesto a naďalej aj po náročnej rekonštrukcii slúži pôvodnému účelu, vybavená najmodernejšou medicínskou technikou,  lôžkovými a diagnostickými kapacitami  V jej prístavbe, tesne prevádzkovo napojenej na nemocnicu, ktorá plní funkciu tzv. medicínsko-technického bloku, sú umiestnené prevádzky, ktoré sa v pôvodnej stavbe  z hľadiska súčasných vysokých nárokov uspokojivo nedali vyriešiť – prevádzky náročné na vzduchotechniku a príslušnú technickú infraštruktúru. 

Prevádzkovo je  prepojená s lôžkovou časťou sanatória vo všetkých podlažiach a tvorí jeden prevádzkový celok. Zásadou je maximálne optické prepojenie priestorov interiéru s exteriérom nevšedného prírodného prostredia Kochovej záhrady. Architektonické stvárnenie prístavby má za úlohu zasklenými reflexnými plochami odrážať okolitú bohatú zeleň a farebnú štruktúru architektúry Kochovho sanatória. Ku cti architektov  slúži, že pri rekonštrukcii Kochovho sanatória, ktoré bolo v havarijnom stave, rešpektovali zásady funkcionalistickej architektúry – čistotu, jednoduchosť  a čitateľnosť v kompozičných a dispozičných konceptov.

Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH
rekonštrukcia a obnova národnej kultúrnej pamiatky – Bratislava, Staré Mesto, Partizánska 27
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Viktor Šišolák, Ing. arch. Dušan Dinaj
Projektanti architektonickej časti:  Ing. arch. Viktor Šišolák, Ing. arch. Dušan Dinaj, Ing. arch. Barbora Bojňanská
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebné konštrukcie, koordinácia profesií: Ing. Vojtech Bagi
Hlavný zhotoviteľ: ULYSSES, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Čupka
Stavebník:  R2, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Štefan Boledovič
Investičné náklady s DPH: 11,26  mil. €
Stavebné náklady s DPH: 7,81  mil. € 
Lehota výstavby: 10/2008 – 05/2011

nemocnica

fasáda,sklo

nemocnica

nemocnica
nemocnica

FOTO: Jakub Hauskrecht, Robert Andrejko

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner STAVBA ROKA 2011