ZŠ Plavecký Štvrtok
Galéria(13)

Dostane ambiciózny projekt smart školy v Plaveckom Štvrtku zelenú?

Budova školy v Plaveckom Štvrtku chátrala, museli ju zatvoriť. Nahradiť by ju mala ekologická verejná stavba, ktorá sa u nás zatiaľ len tak nevidí. Jej realizácia by sa mala začať v roku 2023.

Ekologické riešenia sú v súčasnosti nielen trendom, ale pomaly sa stávajú povinnosťou. Aj slovenské ministerstvo životného prostredia presadzuje, aby súčasťou štátnych zákaziek bolo od októbra tzv. zelené obstarávanie. Presne tento prístup autori školy v Plaveckom Štvrtku uplatnili.

Ako sami hovoria, nebolo by to možné bez „otvorenosti vedenia školy aj obce k prírode blízkym riešeniam“. Škola je zároveň navrhnutá v koncepte tzv. smart škôl, teda ako zelená, digitálna, otvorená a zohľadňujúca fyzické aj psychické zdravie.

ZŠ Plavecký Štvrtok
kose
Na prevetrávanej fasáde dominuje drevo kombinované s betónom.
Budova má ambíciu fungovať bez klimatizácie.
ZS Plavecky Stvrtok vizu 03
ZS Plavecky Stvrtok vizu 02
ZS Plavecky Stvrtok vizu 01
„Prostredie školy má byť prívetivé, s oknami na východ a západ, so zvukovoupohodou a prírodnými materiálmi.“ (M. Pribila)

Flexibilná dispozícia a recyklovateľné materiály

Návrh ateliéru MDA – Michal Diviš Architekti a Martina Pribilu – Krtkodom– predpokladá, že novostavba bude stáť v pôvodnom areáli školy.

„Rešpektovanie okolitej zástavby, iné okrajové podmienky a obmedzený finančný balík na výstavbu nás nasmerovali na kompaktný tvar poschodového objektu.“ hovorí architekt Michal Diviš. Budova by mala mať tri podlažia: dve nadzemné a jedno podzemné.

„Deťom budovou názorne ukazujeme, ako by sa mal človek správať k prírode.“ (Martin Pribila)

Na prvom nadzemnom podlaží by sa mali nachádzať vstupné priestory, šatne, jedáleň, výdajňa stravy, školský bufet, zázemie školy a tri špecializované učebne. Na druhom nadzemnom podlaží je 9 kmeňových tried pre 250 žiakov.

Budova má ambíciu fungovať bez klimatizácie.
Budova má ambíciu fungovať bez klimatizácie. | Zdroj: Michal Diviš a Martin Pribila

Plánujú sa tu aj špecializované triedy, kabinety a sociálne zázemie. Chodby ponúkajú priestory na oddych. Na prvom podzemnom podlaží sa nachádza kuchyňa so zázemím, sklady, technické zázemie a dve špecializované dielne na ručné práce.

V niektorých učebniach sa ráta s možnosťou zmeny dispozície prostredníctvom deliacich priečok. Myslelo sa aj na flexibilnú dispozíciu samotných lavíc v jednotlivých triedach. Na druhom podlaží sa ráta s pobytovou strešnou zelenouzáhradou, možno ju prepojiť s niektorými triedami.

„Bola to výzva, do ktorej sme vložili všetky naše znalosti o funkčnej a udržateľnej architektúre. Verím, že sa nám to napriek obmedzujúcim faktorom a malému pozemku podarilo.“ (Michal Diviš)

Čo sa týka konštrukcie, je stavba navrhnutá ako železobetónový skelet s výplňovým murivom z tehly. V budove sa využívajú prírodné recyklovateľné materiály, najmädrevo. Podiel recyklovaných materiálov použitých v budove by sa podľa Martina Pribilumal udržať nad 50 %.

Vnútorné prostredie na jednotku

Príjemnú klímu nielen v triedach zabezpečí okrem hlinených prvkov aj rekuperácia a tepelne aktivované stropy. Počíta sa aj s ochladzovaním od zelených striech a koreňovej čistiarne odpadových vôd na plochej streche. Ide o riešenie, ktoré na našich školách bežne nevidíme.

Zároveň sú všetky učebne na poschodí orientované na východ alebo západ. K zdravému životnému prostrediu patrí aj zvuková pohoda. V Plaveckom Štvrtku naplánovali zvukový útlm na úrovni 46 dB. Navrhli systém trvácnych stenových absorpčných materiálov a zaveseného podhľadového rastra. Fotovoltika zabezpečí 25 – 30 % energie potrebnej na prevádzku.

„Prostredie školy má byť prívetivé, s oknami na východ a západ, so zvukovoupohodou a prírodnými materiálmi.“ (M. Pribila)
„Prostredie školy má byť prívetivé, s oknami na východ a západ, so zvukovoupohodou a prírodnými materiálmi.“ (M. Pribila) | Zdroj: Michal Diviš a Martin Pribila

EKOlogika a EKOnomika

Momentálne je tento ekologicky ambiciózny projekt v štádiu prípravy na získanie povolení. Musí ich získať do decembra 2022. V tomto termíne je totiž plánovaná výzva na získanie finančných prostriedkov z európskych fondov. Už teraz je jasné, že rozpočet 6 miliónov eur, pôvodne plánovaný ministerstvom, bude vzhľadom na stúpajúce ceny prekročený. Všetci zainteresovaní dúfajú, že škola bude dokončená v 2026.

Redakcia v spolupráci s autormi projektu

ZŠ Plavecký Štvrtok

Investor: obec Plavecký Štvrtok a MŽP SR s predpokladanou podporou z fondov EÚ
Architekti: MDA – Michal Diviš Architekti –Michal Diviš, Matej Mičiak, Matej Kuchar, Nikola Mikolášová, Michal Kadnár; Krtkodom–Martin Pribila
Plánovaný rozpočet: viac ako 6 mil. €
Plánovaná realizácia: 2023 – 2026
Stav: v príprave na stavebné povolenie

Článok bol uverejnený v časopise ASB 8-9/2022