Na ilustračnej snímke je skelet nemocnica Bratislava Rázsochy

Cena projektovej prípravy nemocnice v Bratislave je vyše 16 miliónov eur

Ministerstvo zdravotníctva SR podpísalo zmluvu s víťazom verejného obstarávania na zabezpečenie komplexnej projektovej prípravy Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy. Je to skupina dodávateľov Amberg Engineering Slovakia a CED Consulting.

Rezort zdravotníctva na svojom oficiálnom portáli ďalej informuje, že nová nemocnica bude v prvej etape disponovať 653 lôžkami. V druhej etape bude projekt počítať s prípadným rozšírením o ďalších 500. Nemocnica má slúžiť aj ako vzdelávacie a výskumné centrum.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené v roku 2019, do tendra sa celkovo zapojilo jedenásť uchádzačov a víťazom sa stala skupina dodávateľov Amberg Engineering Slovakia a CED Consulting. Celková vysúťažená cena za kompletnú projektovú dokumentáciu predstavuje 16,68 milióna eur s DPH, pričom na financovanie budú využité zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Víťaz vypracuje okrem iného urbanisticko-architektonickú štúdiu, projektové dokumentácie ako samotného stavebného zámeru, tak pre povolenia na uskutočnenie stavby a projektovú dokumentáciu na výber generálneho zhotoviteľa stavby vrátane medicínskeho i nemedicínskeho vybavenia. Predpokladané doručenie nosných častí dokumentácie je do 390 dní od podpísania zmluvy.

Podľa ministra Vladimíra Lengvarského predstavovala dlhý čas rozostavaná nemocnica Rázsochy pomník problémov slovenského zdravotníctva. „Vybudovanie modernej, kvalitnej nemocnice s nadregionálnym významom bude rovnako symbolické otvorenie novej kapitoly v starostlivosti o pacienta,“ povedal.

Výstavbu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách schválila vláda 1. júla 2022. Samotná výstavba nemocnice do úrovne hrubá stavba by sa mala ukončiť v roku 2026. Nová univerzitná nemocnica zvýši kvalitu nielen poskytovanej zdravotnej starostlivosti – bude zároveň slúžiť študentom medicíny ako moderné prostredie pre plnohodnotné vzdelávanie.

(red)