Bytový dom Nová Dunajská
Galéria(22)

Bytový dom Nová Dunajská je príkladom tvorby tej najkvalitnejšej architektúry

Peter Jurkovič a Marcel Dzurilla vytvorili bytový dom skvelý nie svojou extravagantnosťou, ale citlivým zakomponovaním do prostredia.

Realizácia reaguje na urbanistický kontext a interaguje s okolitou architektúrou. Bytový dom na Dunajskej ulici nahradil pôvodný trojpodlažný dom so sedlovou strechou, obklopený päť- a šesťpodlažnými bytovkami. Riešené parcely sa nachádzajú v centre Bratislavy na Dunajskej ulici.

Zóna Dunajská má vzhľadom na svoju polohu tesné funkčné väzby na historické jadro (mestskú pamiatkovú rezerváciu),charakterizované vysokou polyfunkciou a mimoriadnou kultúrno-historickou hodnotou.

Bytový dom Nová Dunajská
Bytový dom Nová Dunajská
Bytový dom Nová Dunajská
Bytový dom Nová Dunajská
Bytový dom Nová Dunajská
Bytový dom Nová Dunajská
Bytový dom Nová Dunajská
Bytový dom Nová Dunajská

Zachovaný kolorit

„Architektúra rezidencií Nová Dunajská je navrhnutá v klasickom mestskom štýle tak, aby zapadala do urbanistického koloritu tejto časti Starého Mesta,“ upresňujú architekti projektu Peter Jurkovič a  Marcel Dzurilla. V minulosti sa na riešenom pozemku nachádzal trojpodlažný nebytový objekt so sedlovou strechou, obklopený štvor- a päťpodlažnými bytovými a polyfunkčnými domami.

Vo dvore sa takisto nachádzal štvorpodlažný bytový objekt so sedlovou strechou. Obidva boli asanované a na pozemku nahradené novou hmotou, ktorá rešpektuje daný územný plán zóny a pôsobí akoby tu bola odjakživa. Obytný dom Nová Dunajská svojím objemom dopĺňa uličnú čiaru. Prízemie je venované obchodným priestorom. Na ostatných nadzemných podlažiach sa nachádza 20 bytov.

Bytový dom Nová Dunajská
Bytový dom Nová Dunajská | Zdroj: Peter Jurkovič

Zastúpené sú 1 + kk, 2 + kk, 3 + kk a 4 + kk byty. Hmota stavby je logicky členená na parter z trvácnych materiálov, hlavnú fasádu s bodovými oknami a ustúpené podlažie so strešnými terasami, akcentované plastickou fasádou. Budova sa druhou fasádou orientuje do dvora, tá je charakteristická priebežnými balkónmi a lodžiami.

Záhrada v centre

Objekt je obslúžený jedným vertikálnym komunikačným jadrom, ktoré prechádza celým domom. Osadené je približne v strede dispozície, aby bolo možné okolo neho situovať jednotlivé funkcie, najmä byty s ideálnym využitím oboch fasád. V parteri na 1. NP nástup k jadru rozdeľuje dispozíciu na dva priestory určené občianskej vybavenosti s výkladom do ulice.

Zo vstupnej haly možno po schodisku vyjsť do záhrady, ktorá sa nachádza nad garážami (na úrovni 2. NP).Na tomto podlaží  sú situované spoločné priestory a štyri byty. Dva väčšie z nich majú priamy kontakt so záhradou, do ktorej majú orientovanú časť dennej aj celú nočnú zónu. Súčasťou záhrady je aj priestor, ktorý slúži všetkým obyvateľom domu. Bytový dom má celkovo šesť nadzemných podlaží. V parteri budú umiestnené obchodné priestory.

Bytový dom Nová Dunajská
Bytový dom Nová Dunajská | Zdroj: Peter Jurkovič

Na zvyšných piatich podlažiach bude celkovo 20 bytov, od jedno- až po štvorizbové. Najmenšia výmera jednoizbového bytu je 30 m2 a najväčšie byty disponujú 120 m2. Na 6. ustúpenom nadzemnom podlaží sú navrhnuté dva 3-izbové byty. Byty majú členitý pôdorysný tvar, čo umožňuje terasám a exteriéru zabiehať do dispozície a vytvárať tak intímnu zónu na strešnej rovine.

Bytový dom Nová Dunajská
Bytový dom Nová Dunajská | Zdroj: Peter Jurkovič

Z komunikačného jadra sa vstupuje do zádveria a následne do centrálnej dennej časti, z ktorej sú prístupné všetky ostatné funkcie bytu. Denná časť má vyššiu svetlú výšku s veľkým presklením na severnej fasáde. Nočná časť pozostáva zo spálne s vlastnou hygienou priamo prístupnou v rámci jedného priestoru. Je to priestor ateliérového typu s vyššou svetlou výškou.

Menej je v tomto prípade viac

Architektonické stvárnenie fasády odpovedá funkcii a polohe objektu v rámci mesta. Parter je navrhnutý z materiálovo trvácnych betónových prefabrikovaných platní s rôznou štruktúrou. Hlavná fasáda domu je navrhnutá z minerálnej škrabanej omietky v okrovo-sivej tonalite, ktorá je vhodná na podmienky v centre mesta. Ustúpené podlažie je obložené reliéfnymi panelmi z extrudovaného skla so svetloružovými náterom.

Parkovanie zabezpečuje dvojpodlažná podzemná garáž s cca 35 parkovacími miestami. Tichý priestor na oddych v centre mesta je pre obyvateľov rezidencie Nová Dunajská prístupný v podobe už spomínanej centrálnej záhrady vo dvore domu.

Bytový dom Nová Dunajská
Bytový dom Nová Dunajská | Zdroj: Peter Jurkovič

Nová Dunajská, bytový dom, Bratislava

Výška investície: 4,3 mil. €
Investor: Boax
Architekt: Peter Jurkovič, Marcel Dzurilla
Spolupráca: Kristína Tomanová, Tomáš Pilát
Generálny projektant: JRKVC
Zodpovedný projektant: Peter Jurkovič
Realizácia: 2018 – 2020

Článok bol publikovaný v ASB Špeciáli TOP 50 01/2022.