Partneri sekcie:

Zelená kocka prinesie do mesta pokoj prírody

Zelená kocka prinesie do mesta pokoj prírody

Medzera príliš úzka na výstavbu „kamenného“ domu, no príliš široká a prázdna v urbánnej štruktúre mestského okruhu. Aj tak sa vníma priestor medzi Tatracentrom a hotelom Crowne Plaza na Hodžovom námestí v Bratislave, čiže nad vstupom do podchodu z Poštovej ulice. Čo s touto prázdnou plochou obkolesenou betónovým zábradlím? Podľa spoluautora projektu architekta Ľubomíra Králika odpoveďou by mala byť Zelená kocka v podobe celoskleneného kubusu „oblečeného“ do zelených šiat popínavých rastlín, ktorý bude slúžiť aj ako obchod a reštaurácia. Zelená kocka už má stavebné povolenie a so začatím jej výstavby sa počíta na jar tohto roku.

V poetickej reči obrazov možno Zelenú kocku vnímať aj ako posledný strom na Poštovej ulici, lampu s mihotavým zelenkavým šerosvitom tienidla z listov, bránu k Prezidentskému palácu či ako červený koberec Poštovej ulice. K okolitým objektom Tatracentra a hotela Crowne Plaza má ambíciu prihovárať sa prívetivou tvárou živého plota.

V priestore Poštovej ulice vytvára zelené pozadie pre plastiku Martina Lettricha. Poštová ulica sa už nekončí v tmavej diere betónového podchodu s pomaľovanými stenami a páchnucimi útrobami, ale v sofistikovanom objekte, bezkolízne riešiacom komunikačné problémy úrovní Poštová – Hodžovo námestie; v dynamickej kompozícii tretieho tisícročia, premenlivej podľa ročných období, dennej či nočnej hodiny.

„Vzťah formy a funkcie nie je chápaný v obmedzenej architektonickej podobe len ako vnútorný vzťah prejavu funkcie vo výzore, ale i v urbanistickej polohe v kontextuálnej rovine polohy a jej významu v organizme mesta,“ hovorí Ľubomír Králik. „Zelená kocka by chcela byť mikroparkom v sklobetónovej džungli mesta, ale aj environmentálnym pokusom lokálneho dosahu, prinášajúcim uponáhľaným ľuďom pocit prírodného pokoja, ktorý vonia a hladí našu dušu…“

Zelená kocka však nechce byť len architektúrou s výtvarným rozpätím, ktorá kultivuje ľudskú citlivosť a prináša závan osviežujúcej prírody. Má aj svoj utilitárny rozmer, ktorý sa delí na jednotlivé podlažia. Vzhľadom k voľnej dispozícii objektu môžu byť v parteri, na prvom a druhom  poschodí  umiestnené prevádzky konvenujúce lokalizácii celého objektu, ako aj jeho predpokladanému funkčnému zameraniu, ktorým je oddych a spoločenské stretávanie sa ľudí pri funkciách typických pre mestský polyfunkčný parter. Na druhom poschodí je otvorený priestor so strechou zo zelených treláží (oporné steny), nebom nad hlavou a výhľadom na hrad. Prevádzky vertikálne prepája zasklený výťah a schodisko, umožňujúce v prípade potreby ich separáciu i zlúčenie.

V realizačnom projekte sa zvýšil podiel zasklených plôch a celosklená Zelená kocka bude kompletne „obalená“ lankovým antikorom v rastri vyhovujúcom popínavej zeleni. Požiadavka Mestskej časti Bratislava – Staré mesto na zaoblenie rohov obvodovej konštrukcie sa splní prirodzenou cestou – popínavá zeleň v rohoch zmäkčí celkový výraz objektu.

Interiéry sa vyriešia s dôrazom na ich využitie v čo možno najväčšej miere. Predpokladané materiálové povrchy sa upresnia v projekte interiéru podľa možností investora, pričom jednotlivé prevádzky budú odlíšené podľa zvukovoakustických a svetelných potrieb a funkčného využitia.

Názov: Zelená kocka
Miesto: Hodžovo námestie, Bratislava
Druh: novostavba
Autori architektúry:
Ateliér BOGÁR KRÁLIK URBAN
ateliér architektúry a designu
Spolupráca: Ing. arch. David Paluš
Investor: Alto Invest, s. r. o.
Generálny dodávateľ: vo fáze výberového konania
Predpokladaný termín začatia výstavby: 2007
Zastavaná plocha: 250,1 m2
Obstavaný priestor: 3 250 m3
Úžitková plocha: 861,52 m2

(pet)
Vizualizácie: BOGÁR KRÁLIK URBAN/BEEF.SK