Nadhled dreveny dum je budova vpredu
Galéria(4)

Česko bude mať prvý bytový dom z dreva

Doposiaľ najväčší bytový dom z dreva v Českej republike pripravuje spoločnosť Skanska Residential v Prahe. Radlický Dřevák má vyrásť na brownfielde na ulici Radlická v Prahe 5. Za architektonickým návrhom stojí ateliér Jakub Cigler Architekti.

Pilotný projekt má preukázať funkčnosť nového materiálu v rezidenčnej výstavbe v podmienkach Českej republiky a overiť jeho potenciál pre budúce využitie s cieľom urýchlenia výstavby a redukcie uhlíkovej stopy. Následne Skanska plánuje v Radliciach využiť drevo aj na výstavbu komerčnej budovy.

Uhlíkovú neutralitu chce Skanska dosiahnuť do roku 2045. Vydala sa cestou inovácií v materiáloch a technológiách a zapojenie dreva vníma ako jeden z možných nástrojov na dosiahnutie udržateľnejšej výstavby.

Fotogaléria:

Nadhled dreveny dum je budova vpredu
Radlicky Drevak 2
Radlicky Drevak
Drevo sa využije aj ako pohľadový materiál na vybrané interiérové priečky.

Stavebníctvo je zodpovedné za 40 % celosvetových emisií uhlíka súvisiacich s energetikou, naopak, drevo v sebe oxid uhličitý ukladá počas celej svojej životnosti a môže tak do budúcnosti priemyslu uľaviť pri znižovaní objemu emisií. Efektívnejšie je i z pohľadu cirkulárnej ekonomiky.

Drevený dom z masívneho dreva disponuje veľmi dlhou životnosťou, na ktorej konci môže byť udržateľnejšie zdemolovaný a zrecyklovaný. Stavebná sutina v Českej republike dnes pritom tvorí zhruba 45 % celkovej produkcie odpadu a ročne sa recykluje asi len 15 %.

Radlicky Drevak 2
Štvorpodlažná drevostavba s takmer 80 bytmi využíva drevené CLT panely vo všetkých nadzemných podlažiach. | Zdroj: Jakub Cingler Architekti

Štvorpodlažná drevostavba

Radlický Dřevák plánuje Skanska postaviť v rámci jednofázového projektu s celkovým počtom 177 bytových jednotiek a okrem drevostavby zahŕňa aj ďalšie dve budovy z konvenčného materiálu. Samotná štvorpodlažná drevostavba s takmer 80 bytmi využíva drevené CLT panely vo všetkých nadzemných podlažiach a je vystavaná na železobetónovej monolitickej podnoži. Výstavba projektu by mohla začať už v roku 2024 a bude synonymom nízkej energetickej náročnosti, moderného bývania a zdravého stavania.

„V rámci jedného projektu máme jedinečnú príležitosť porovnať dve rôzne stavebné technológie, a to nielen z hľadiska rýchlosti výstavby a manažmentu, ale najmä z hľadiska redukcie uhlíkovej stopy. Predpokladáme, že si tu overíme, že drevo môže do budúcnosti nahradiť výraznú časť konvenčných materiálov, ktoré viac zaťažujú životné prostredie,“ uviedol Petr Michálek, generálny riaditeľ rezidenčného developera Skanska.

CLT panely plánuje Skanska použiť na nosnú konštrukciu budovy a drevo využije aj ako pohľadový materiál na vybrané interiérové priečky či vybavenie verejného priestranstva. Celých 1600 m3 dreva nahradí takmer polovicu celkového objemu betónu potrebného na výstavbu objektu konvenčnou metódou.

V dôsledku toho zaistí drevodom nižšiu uhlíkovú stopu až o 560 ton CO2, teda o 28 % menej oproti konvenčnej výstavbe. Počas svojej životnosti uchová ďalších 1400 ton CO2 v dreve, a to približne zodpovedá emisiám, ktoré vyprodukuje 345 benzínových osobných áut za rok.

„Použitie drevenej konštrukcie namiesto betónu alebo ocele je jedným z mnohých nástrojov, ako nájsť udržateľnejšie riešenie. Zodpovedný výber konštrukčného materiálu nie je však ani zďaleka to jediné, čo by mal dnes projekt obsahovať. Musíme hľadať cesty, ako znížiť spotrebu energie v budove.

Zároveň je hospodárenie s vodou vnútri i mimo budovy zásadou, na ktorú musí dnešný projekt hľadať úspornejšiu odpoveď. Všetky tieto hľadiská pritom prispievajú k ekologickejšiemu a energeticky šetrnejšiemu výsledku, no paralelne aj k ekonomickejšiemu riešeniu,“ uviedol Jakub Cigler, zakladateľ štúdia Jakub Cigler Architekti.

Radlicky Drevak
Projekt kladie dôraz na budovanie miestnej komunity a vytvára miesta stretávania. | Zdroj: Jakub Cingler Architekti

Nízka energetická náročnosť

Objekt je navrhnutý v súlade s prísnymi požiadavkami environmentálnej certifikácie BREEAM a zároveň cieli na mimoriadne nízku energetickú náročnosť v najvyššej kategórii PENB – A. Oproti referenčnej budove tak vychádza úspornejšie až o 40 %. Súčasťou dôkladne zateplenej obálky budovy budú aj izolačné trojsklá a v porovnaní s referenčnou budovou bude mať zhruba o 20 % lepší súčiniteľ prechodu tepla.

V lete spolu s využitím exteriérových žalúzií na všetkých oknách zaistí prirodzené znižovanie teploty v bytoch o 5 až 7 °C. K zníženiu energie na vykurovanie a chladenie prispeje aj centrálna rekuperačná jednotka. Tá v miestnostiach zaistí čerstvý vzduch, ktorý sa zároveň ohrieva odchádzajúcim vzduchom vo výmenníku, a vďaka tomu ušetrí až 80 % tepelných strát vetraním.

Drevo sa využije aj ako pohľadový materiál na vybrané interiérové priečky.
Drevo sa využije aj ako pohľadový materiál na vybrané interiérové priečky. | Zdroj: Jakub Cingler Architekti

Hospodárenie s vodou

Vo všetkých budovách projektu nainštalujú systém na hospodárenie s recyklovanou, tzv. sivou vodou. Tá zníži spotrebu pitnej vody až o štvrtinu. Teplo zo sivej vody sa potom využije na predohrev teplej úžitkovej vody, pričom sa má v spojení s fototermickými panelmi znížiť spotreba zemného plynu na predohrev TÚV až o polovicu.

Celý objekt bude využívať dažďovú vodu prostredníctvom akumulačných a retenčných nádrží s celkovým objemom 135-tisíc litrov. Získaná voda poslúžia na zalievanie zelene v spoločných priestoroch. Zelené strechy na objektoch zachytia tiež dažďové zrážky, čím prispievajú k zníženiu nákladov na ochladenie budovy.

Dôležitý je aj dôraz na budovanie miestnej komunity. V drevenom bytovom dome vznikne priestor pre potreby miestnych obyvateľov, ako je detský kútik na stráženie tých najmenších alebo dielňa pre domácich majstrov.

Vyvýšené umiestnenie pozemku ponúkne zároveň krásny výhľad na Prahu. V pokojnom vnútrobloku nájde drevo uplatnenie napríklad v podobe altánku na stretávanie komunity, ale aj detských balančných preliezačiek, hranolových schodov či lavičiek na oddych po práci.

Článok sme uverejnili v časopise ASB 11-12/2022