Komunitné bývanie budúcnosti na rakúsky spôsob

Vložené rezy vedené poschodiami umožňujú aj vertikálnu komunikáciu
Zdroj: HERTHA HURNAUS

Projekt Gleis 21, prezývaný aj Dom v Grätzli, vytvára nielen premostenie medzi novovznikajúcou štvrťou Sonnwendviertel, hlavnou stanicou a zvyškom 10. viedenského obvodu, ale je zároveň kooperatívnym prostriedkom rozvoja celej oblasti. Na jeho smerovaní sa totiž podieľa celá miestna komunita.

Na blok budovy s netradične uchopenou geometriou otvorenosti sa dá pozerať rôzne a záleží, akú perspektívu zvolíte. Pohľad zvnútra totiž odhaľuje viac o konštrukcii a stavebných riešeniach, zatiaľ čo zvonku skôr o živote celej rodiacej sa komunity.

Oboje sa však vzájomne dopĺňa a prelína. Čo sa teda skrýva vnútri tohto objektu s drevenou fasádou, nápadným presklením a krytými pavlačami? Štyridsaťštyri bytových jednotiek na štyroch nadzemných podlažiach prepojených otvorenou arkádou na severozápadnej strane budovy.

Udržateľný hybrid

Od hornej hrany prízemia je tvorený previazanou hybridnou konštrukciou: stropy sú postavené z krížovo lepeného dreva a betónu, vonkajšie steny z prefabrikovaných drevených boxov, bytové priečky sú z CLT profilov. Vzhľad fasády vytvára jednotiace drevené debnenie.

Dom v Grätzli je klasifikovaný ako udržateľná nízkoenergetická drevostavba. Vyniká kompaktnou konštrukciou, zapracovanými certifikovanými materiálmi a dreveno-hliníkovými rámami okien s trojvrstvovou výplňou izolačného presklenia.

Na príprave projektu sa tu nešetrilo, a preto teraz objekt šetrí svojou prevádzkou. A tá je nízkouhlíková a energeticky vysoko efektívna. Existujúcu dispozíciu bytov vnútri možno meniť, dopĺňať a posúvať. Aktuálny plán rozvrhnutia miestností preto o pár rokov nemusí úplne platiť.

Projekt demonštruje pokročilé princípy co-housingu. Na najvyššom poschodí sa nachádzajú spoločné priestory so zdieľanou kuchyňou, terasou a záhradou.
Projekt demonštruje pokročilé princípy co-housingu. Na najvyššom poschodí sa nachádzajú spoločné priestory so zdieľanou kuchyňou, terasou a záhradou. | Zdroj: HERTHA HURNAUS

Bytovú situáciu totiž umožňuje prispôsobovať životnej situácii obyvateľov a dovoľuje im zmenšovať výmeru obývanej plochy alebo prepájať protiľahlé byty prostredníctvom modulov. Priestor na vnútornú expanziu zaručuje rad prieluk a pasáží so zatiaľ nejasne definovaným využitím.

Zatiaľ sú to kuchynské štúdiá, klubovne, izby pre dočasne ubytovaných hostí a návštevy alebo sauna na najvyššom poschodí a posilňovňa na prízemí. O tom, ako sa tieto zdieľané priestory budú meniť, rozhodujú samotní obyvatelia, ktorí o úpravách a zmenách diskutujú a financujú a realizujú ich formou tzv. Baugruppe.

Neexistuje tu pojem nezainteresovaného nájomníka, absencie v participácii alebo záhadnej anonymity večne zatvorených dverí. Ľudia sú tu neustále v kontakte pri vzájomných diskusiách, akciách i každodenných stretnutiach.

Takáto predstava spoločného a mimoriadne komunikatívneho užívania priestoru nemusí sedieť každému, ale takí ľudia si bývanie v Dome v Grätzli tak či tak hľadať nebudú. Preto si tunajší obyvatelia môžu priestory zariadiť po svojom.

DAS HAUS IM GRÄTZEL
DAS HAUS IM GRÄTZEL | Zdroj: HERTHA HURNAUS

Vízia pre štvrť aj mesto

Gleis 21 nechce byť len na pohľad peknou lokalitkou na bývanie, s modernou zástavbou, ktorá bude ťažiť z toho, že hromadnou dopravou ste odtiaľ v centre za 15 minút.

Nijako neskrýva svoju ambíciu stať sa svojbytným centrom, významným bodom na mape, ku ktorému sa budú ľudia radi vydávať. Architektúra domu to len podčiarkuje. Je nástrojom demonštrácie pokročilých princípov co-housingu, alternatívneho zdieľaného bývania.

Objekt sám sa snaží byť agorou rozmanitosti. Nemálo o tom vypovedá už samotné rozvrhnutie plánu, ktorý vo svojich úrovniach kombinuje funkcie obytného domu, komunitného strediska a epicentra kultúrnej scény.

Pohľad severozápadný
Pohľad severozápadný | Zdroj: EINSZUEINS ARCHITEKTUR

Predstava architektov z ateliéru eins:eins architekten je taká, že na prízemí sa tu bude schádzať celý Grätzel, aby sa formou workshopov, debát alebo vzdelávacích programov podieľal na progresívnej evolúcii toho, čo sa má časom stať pestrou a živou súčasťou mesta. Nemá tu chýbať kinosála, bistro ponúkajúce jedlá z produkcie lokálnych záhrad ani jazyková škola či ubytovanie pre žiadateľov o azyl z krajín mimo EÚ.

O víziách budúcnosti tu len teoreticky neuvažujú, ale odvážne ich napĺňajú. A Dom v Grätzli je stredobodom tohto procesu. Aj preto sa bral do úvahy nielen program samotnej stavby, ale aj to, ako bude svojou topológiou reagovať s okolím. Bola tu citlivo zvážená doterajšia lineárna urbanistická štruktúra Gleis 21, do ktorej sa vnášal nový objekt, a zároveň napojenie na blízky park, integrovanú zeleň, promenádu a priestor vonkajšej plochy detského ihriska.

Profil stavby oživujú balkóny a arkády vystupujúce z viacpodlažných fasád obytných podlaží, takže obyvatelia sú stále v kontakte so svojím prostredím.
Profil stavby oživujú balkóny a arkády vystupujúce z viacpodlažných fasád obytných podlaží, takže obyvatelia sú stále v kontakte so svojím prostredím. | Zdroj: HERTHA HURNAUS

Dom v Grätzli je výkladnou skriňou, pasážou, koridorom aj bezpečným prístreším pred nepohodou daždivého dňa. Profil stavby oživujú balkóny a arkády vystupujúce z viacpodlažných fasád obytných podlaží, takže obyvatelia sú stále v kontakte so svojím prostredím.

A vložené rezy vedené poschodiami umožňujú aj vertikálnu komunikáciu. Plán budovy do istej miery rozbíja to, čo je vnímané ako exteriér a interiér, a snaží sa ľudí na ulici i tých z domu oproti prepojiť s ľuďmi vnútri. Pretože všetci tu tvoria jednu spoločnú susedskú komunitu. Otvorenú, prepojenú a vzájomne solidárnu.

Inšpiratívny projekt

Ateliér sa zameral na slabé miesto Viedne: nedostatočné kapacity na bývanie, ktoré limituje obstarávacia cena. Dom v Grätzli je prezentovaný ako finančne dostupné bývanie z hľadiska výstavby aj prevádzky. Preto sa naň, rovnako ako na celý Gleis 21, upierajú zraky Viedenčanov.

Podobných domov vytvorených komunitou pre komunitu by tu výhľadovo mohlo vzniknúť viac. Dopyt po tomto type bývania je tu totiž značný. Projekt bol tento rok právom nominovaný na cenu Európskej únie za súčasnú architektúru – Cenu Miesa van der Rohe

Das Haus im Grätzel, Gleis 21, Viedeň, Rakúsko

Architektonické štúdio: Einszueins Architektur
Vedúci projektu: Markus Zilker, Francesca Bocchini, Annegret Haider, Victoria Marek
Spolupráca: Realitylab
Krajinní architekti: Yewo Landscapes Gmbh
Investor: Schwarzatal Gemeinnützige Wohnungs & Siedlungsanlagen Gmbh, Verein Wohnprojekt Gleis 21
Dodávateľ stavby: Weissenseer Holz-System-Bau Gmbh
Zastavaná plocha: 1 691 m2
Hrubá podlahová plocha: 3 886 m2
Projekt: 2017
Realizácia: 2019

Radomír Dohnal