Vranov nad Topľou, ilustračná foto

Vo Vranove nad Topľou sa začalo s výstavbou 70 nájomných bytov za viac ako 4,5 milióna eur

Radnica výstavbu realizuje s pomocou štátnej dotácie a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Práce majú trvať dva roky.

Za ďalších 300-tisíc eur pribudne prepojovacia komunikácia. Všetky práce sú plánované na 24 mesiacov. Ako informovala hovorkyňa Vranova nad Topľou Eva Fedorňáková, mesto nechalo postaviť tri bytové domy s plochou strechou. Jeden bytový dom bude päťpodlažný s 18 bytovými jednotkami, ďalšie dva budú sedempodlažné s celkovo 52 jedno- až trojizbovými jednotkami.

Priemerná podlahová plocha bytov bežného štandardu bude 55,63 metrov štvorcových. Všetky bytové domy budú vybavené osobným výťahom. „Každý byt, ktorý postavíme v našom meste, určite naši občania ocenia, pretože stále máme veľa žiadostí o pridelenie bytov. Tieto byty staviame v dobrej lokalite, preto si myslím, že o nich bude veľký záujem,“ skonštatoval počas dnešného kontrolného dňa primátor mesta Ján Ragan.

Doplnil, že okrem bytových domov pribudnú aj parkovacie plochy a nová cestná komunikácia, ktorá pomôže odľahčiť túto časť mesta. Chýbať nebude ani detské ihrisko, športovisko, nový mestský mobiliár a zeleň.

„Aktuálne máme ukončené zemné práce pod samotnými objektmi, ukončené špeciálne zakladanie, to znamená pilotáž a prebieha zakladanie na základových pásoch. Následne budeme realizovať spätný zásyp, uloženie kanalizácie a základovej dosky. Potom už začneme realizovať samotnú hrubú stavbu podlaží. Celkovo máme na to 24 mesiacov, čiže neobávame sa záverečného termínu. Momentálne všetky termíny zatiaľ spĺňame,“ uviedol stavbyvedúci Libor Hanuliak.

 

Prispeje aj štát

Mesto získalo na výstavbu 70 bytových domov dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške približne 1,4 milióny eur. Z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania príde približne 2,6 milióna eur a z vlastných finančných prostriedkov mesta pôjde na výstavbu 200-tisíc eur.

„Tieto finančné prostriedky budú využité na realizáciu samotných stavebných objektov, na výstavbu verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, splaškovej kanalizácie, na odberné elektrické zariadenie, verejné osvetlenie, chodníky medzi bytovými domami, spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy vrátane hrubých terénnych úprav,“ konkretizovala Fedorňáková.

Ďalších 330-tisíc eur pritom podľa hovorkyňa dá mesto na výstavbu dažďovej kanalizácie, nízkonapäťových rozvodov, lávky nad potokom, nutnej preložky plynovodu a ochranu rozvodov, keďže na túto technickú vybavenosť sa dotácie ani z úveru neposkytujú.

„Zároveň v rámci výstavby bude prekrytím kanála vybudovaná nová cestná komunikácia, ktorá bude postavená už počas výstavby bytov,“ doplnila hovorkyňa s tým, že do jej výstavby mesto preinvestuje približne 300-tisíc eur.

SITA