Aktuálne rekonštruovaný Mýtny domček na staromestskej strane Dunaja Zdroj: Andrej Sárközi