Zelené zálivy prepájajú prírodu s urbanizovaným prostredím Viedenskej cesty v nadväznosti na susednú zónu Kapitulský dvor
Galéria(19)

Ako môže vyzerať slovensko-španielska spolupráca na Viedenskej ceste?

V máji tohto roka bola vyhlásená súťaž na premenu okolia Viedenskej cesty v Bratislave. Vízia vyhlasovateľa bola jasná: citlivá transformácia okolia Pečnianskeho ramena Dunaja. Podarilo sa to naplniť? Odpoveď prezradili výsledky zverejnené v septembri. Víťazmi sa stali What Architects.

Dnes jednoliate, no neudržiavané územie bolo ešte v 18. storočí súostrovím a protipovodňovou hrádzou. Vyhlasovateľ súťaže, developerská spoločnosť YIT Slovakia, tu plánuje na 3,4 ha vytvoriť modernú rezidenčnú zónu s 500 bytmi, verejnými i poloverejnými priestormi a občianskou vybavenosťou. V súlade s dohodou s magistrátom hlavného mesta má byť súčasťou revitalizovanej lokality aj nájomné bývanie.

Kvalitná súťaž prináša kvalitné riešenia

Od kvalitného urbanisticko-architektonického riešenia zadávateľ od začiatku očakával aj podporu inklúzie budúcich obyvateľov s prírodou, uhlíkovej neutrality a trvalej udržateľnosti. Do súťaže bolo pozvaných 6 ateliérov, developer prvýkrát oslovil aj zahraničné štúdiá. 5 z nich nakoniec súťažné projekty v stanovenom termíne (júl 2022) aj odovzdalo.

Zelené zálivy prepájajú prírodu s urbanizovaným prostredím Viedenskej cesty v nadväznosti na susednú zónu Kapitulský dvor
Zelené zálivy prepájajú prírodu s urbanizovaným prostredím Viedenskej cesty v nadväznosti na susednú zónu Kapitulský dvor | Zdroj: WHAT ARCHITECTS

„Výber účastníkov súťaže determinovali viaceré kľúčové faktory. Jedným z nich bola napríklad reálna skúsenosť s problematikou citlivého zakomponovania kvalitného a udržateľného konceptu bývania do okolitého prostredia s dôrazom na zachovanie pôvodnej hodnotnej flóry aj fauny v maximálnej možnej miere,“ hovorí Radek Pšenička, riaditeľ urban a biznis developmentu vo YIT Slovakia. Ide už o tretiu súťaž, ktorú tento developer organizoval a ktorú overila Slovenská komora architektov (SKA).

Zelené zálivy prepájajú prírodu s urbanizovaným prostredím Viedenskej cesty v nadväznosti na susednú zónu Kapitulský dvor
Víťazný návrh súťaže. | Zdroj: WHAT ARCHITECTS

Víťazstvo pre zachovanú zeleň

Hodnotenie a výsledky mala v rukách porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľa, ako aj Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, mestskej časti Bratislava-Petržalka a SKA.

Na hodnotení súťažných návrhov sa podieľal aj tím profesionálov zo súvisiacich odborov. Víťazom sa stal slovenský ateliér What Architects., ktorý na návrhu spolupracoval so španielskymi štúdiami Beth Gali BB+GG a LABANC.STUDIO.

2. miesto: Porota ocenila snahu o zachovanie všetkých základných skupín drevín. zároveň návrh výborne pracuje s mierkou objektov a nízkopodlažnosť umožňuje realizovať mnoho drevostavieb.
2. miesto: Porota ocenila snahu o zachovanie všetkých základných skupín drevín. zároveň návrh výborne pracuje s mierkou objektov a nízkopodlažnosť umožňuje realizovať mnoho drevostavieb. | Zdroj: CHYBÍK+KRIŠTOF ASSOCIATED ARCHITECTS

Ako hovorí predseda poroty Radek Pšenička, „ide o jedinečný koncept, respektíve recept, ako prirodzenou cestou rozvíjať výnimočný charakter tohto zeleného priestoru pri Viedenskej ceste a novú potrebnú funkciu bývania.

Porota ďalej ocenila, že samotné vnútrobloky poskytujú poloverejný priestor na vytvorenie dobrých susedských vzťahov.“ Ostatné verejné priestory sú v blízkosti ulice paralelnej s Viedenskou cestou. Neďaleko sa nachádzajú aj všetky obchody a parkovacie státia.

Výsledky súťaže:

1. miesto: WHAT ARCHITECTS. (SK) v spolupráci s Beth Gali BB+GG a LABANC.STUDIO
2. miesto: CHYBÍK+KRIŠTOF ASSOCIATED ARCHITECTS (CZ) v spolupráci s Marko and Placemakers
3. miesto: PANTOGRAPH ARCHITECTS (SK)

Slovensko-španielske riešenie

Podľa Ondreja Kureka z What Architects. bola táto súťaž zaujímavou výzvou, ktorú radi prijali. „Hlavnou témou pre nás bolo, ako prepojiť dve rozdielne charakteristiky územia (lesnú zeleň a Viedenskú cestu – pozn. red.), ktoré sú na rozdielnych výškových úrovniach. Obytné domy sme sa rozhodli položiť na novú konfiguráciu terénu, podobnú meandrovaniu dunajských ramien.“

3. miesto: Návrh podľa poroty veľmi dobre splnil všetky požiadavky vyplývajúce zo zadania s výnimkou veľkého výrubu existujúcich drevín.
3. miesto: Návrh podľa poroty veľmi dobre splnil všetky požiadavky vyplývajúce zo zadania s výnimkou veľkého výrubu existujúcich drevín. | Zdroj: PANTOGRAPH ARCHITECTS

What Architects. spolupracovali s barcelonským ateliérom Tomáša Labanca. Keďže už od začiatku bolo jasné, aká dôležitá bude práca s krajinou, oslovil známu krajinnú architektku Beth Gali.

Tak sa podľa Ondreja Kureka začala svižná, flexibilná a bezproblémová spolupráca, ktorá viedla k víťazstvu. Aktuálne developer plánuje s víťazným ateliérom pokračovať v príprave projektu. So začiatkom premeny územia ráta v horizonte piatich rokov.

Zelené zálivy prepájajú prírodu s urbanizovaným prostredím Viedenskej cesty v nadväznosti na susednú zónu Kapitulský dvor
Zelené zálivy prepájajú prírodu s urbanizovaným prostredím Viedenskej cesty v nadväznosti na susednú zónu Kapitulský dvor
Zelené zálivy prepájajú prírodu s urbanizovaným prostredím Viedenskej cesty v nadväznosti na susednú zónu Kapitulský dvor
VSTZelené zálivy prepájajú prírodu s urbanizovaným prostredím Viedenskej cesty v nadväznosti na susednú zónu Kapitulský dvorUP A 01 FINAL
Zelené zálivy prepájajú prírodu s urbanizovaným prostredím Viedenskej cesty v nadväznosti na susednú zónu Kapitulský dvor
Zelené zálivy prepájajú prírodu s urbanizovaným prostredím Viedenskej cesty v nadväznosti na susednú zónu Kapitulský dvor
2. miesto: Porota ocenila snahu o zachovanie všetkých základných skupín drevín. zároveň návrh výborne pracuje s mierkou objektov a nízkopodlažnosť umožňuje realizovať mnoho drevostavieb.
2. miesto: Porota ocenila snahu o zachovanie všetkých základných skupín drevín. zároveň návrh výborne pracuje s mierkou objektov a nízkopodlažnosť umožňuje realizovať mnoho drevostavieb.

Odborná porota:

  • Radek Pšenička, predseda poroty Juraj Šujan, autorizovaný architekt SKA, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
  • Štefan Hasička, zástupca mestskej časti Bratislava-Petržalka
  • Iľja Skoček, predseda predstavenstva SKA, autorizovaný architekt SKA
  • Tomáš Baník, autorizovaný architekt SKA

Článok v spolupráci s Ondrejom Kurekom.

Článok bol uverejnený v časopise ASB 10/2022