Active Zone – Stredná športová škola, Poprad
Galéria(6)

Active Zone: športová oáza v Poprade

Partneri sekcie:

Unikátny komplex školy s viacerými športoviskami a internátom, ktorý pomohol vytvoriť jedinečné podmienky na výchovu a vzdelávanie nadaných športovcov.

Komplex predstavuje moderný areál, nadštandardne vybavený, pripravený poskytnúť veľmi solídne zázemie i mládežníckym reprezentáciám v mnohých druhoch športu vrátane hokeja. Stavba má aj celospoločenský význam s vplyvom na budúcnosť mládežníckeho športu regionálneho i nadregionálneho významu.

Keďže celok Active Zone tvorí pomerne rozsiahly komplex, v ktorom je dominantným rozmerom dĺžka fasád, kompozícia vychádza zo snahy kombinovať prevládajúcu horizontalitu s vertikálnymi akcentmi halových priestorov. Tu je navrhnutá zmena horizontality okien na vertikálne radenie.

Active Zone – Stredná športová škola, Poprad
Active Zone – Stredná športová škola, Poprad | Zdroj: Roman Skyba

Hra fasádnych panelov a skla

Navrhnutá je jednoduchá kompozícia horizontálnej fasády s hrou plných plôch fasády v tmavej sivej farbe s celistvými blokmi okien ukladanými horizontálne a ako protiklad výrazne vertikálne. Okná sú vždy integrované do väčších celkov – pásov, čím vytvárajú kontrastné, dostatočne veľké prvky na kompozíciu fasádnymi panelmi v inak výrazne dvojdimenzionálnej fasáde.

Farebnosť objektu je v zásade veľmi striedma – základná tmavosivá farba je osviežovaná horizontálnymi pásmi v kontrastnej červenej, respektíve žltej farbe, ktoré pridávajú objektu dynamiku.

V kompozícii farieb má osobitnú funkciu žltá farba, ktorá navádza a púta pozornosť, usmerňuje tok ľudí do objektu zo strany parkovísk a je ňou riešená aj prevýšená časť haly objektu SO 01, kde táto farebnosť deklaruje príbuznosť a súvislosť objektu s objektom SO 02.

Active Zone – Stredná športová škola, Poprad
Active Zone – Stredná športová škola, Poprad
Active Zone – Stredná športová škola, Poprad
Active Zone – Stredná športová škola, Poprad
Active Zone – Stredná športová škola, Poprad
Active Zone – Stredná športová škola, Poprad

Active Zone – Stredná športová škola, Poprad

Výška investície: 11,65 mil. €
Investor: Keraming
Architekti: Miloslav Dulík, Branislav Rzyman
Hlavný zhotoviteľ: Keraming Dodávatelia ANTES GM – PS, HSP, štruktúrovaná kabeláž
Realizácia: 1.Q 2014 – 3.Q 2022

Článok bol publikovaný v špeciálnom vydaní ASB TOP Stavby Slovenska 2023.