Miloslav Dulík

Branislav Rzyman, Miloslav Dulík, Keraming, Dokončené, Občianske stavby, Poprad

Unikátny komplex školy s viacerými športoviskami a internátom, ktorý pomohol vytvoriť jedinečné podmienky na výchovu a vzdelávanie nadaných športovcov.

redakcia ASB -

Miloslav Dulík, Miroslav Šteiner, Petra Škovran, Marián Tulenko, Dokončené, Občianske stavby, Poprad