Mestské nájomné byty na Žitavskej ulici v Bratislave
Galéria(5)

Zanedbaná plocha bývalého obchodného domu v bratislavskej Vrakuni sa premení na nájomný bytový dom

Na Žitavskej ulici v bratislavskej Vrakuni bude stáť nájomný bytový dom. Výstavbou má vzniknúť 34 nájomných bytov.

Hlavné mesto má v rámci plánovaného projektu ukončenú architektonickú štúdiu, ktorej autormi sú architekti zo Superatelier s.r.o. Následne by sa malo pristúpiť k spracovaniu projektovej dokumentácie a získaniu povolení.

„Bytový dom na Žitavskej počíta s 34 nájomnými bytmi určených pre žiadateľov, ktorí sú v poradovníku na pridelenie nájomného bytu. Pôjde o menší jednoduchý bytový dom, ktorý vhodne zapadá do prostredia typizovanej výstavby zo 70. rokov. Súčasťou projektu je aj úprava chodníkov, debarierizácia priechodov pre chodcov, celkové zveľadenie verejného priestoru a vybudovanie parkovacích miest pre okolie. Máme za sebou stretnutie s miestnymi obyvateľmi, na ktorom sme im projekt predstavili a viaceré pripomienky týkajúce sa prevažne parkovania sa budeme snažiť v projekte zohľadniť,“ uviedla Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora Bratislavy.

Nájomné byty na Žitavskej ulici z dielne Superateliéru
Nájomné byty na Žitavskej ulici z dielne Superateliéru | Zdroj: Superatelier

Ďalšími krokmi bude vyhlásenie verejného obstarávania na výber projektanta, ktorý bude spracovávať projekt pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie a potrebné povolenia. Zámerom magistrátu je projekt financovať najmä kombináciou úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a nenávratnej dotácie Ministerstva dopravy SR, preto sa počíta s priemernou podlažnou plochou bytov do 52 m2.

Zástavba má pribudnúť na mestskom pozemku, ktorý je v súčasnosti značne zanedbaný. Hlavné mesto prostredníctvom bývalej Spoločnosti pre rozvoj bývania malo už v minulosti, pred približne desiatimi rokmi, zámer postaviť na danej ploche nájomné byty, z projektu napokon vzišlo. Mesto teraz nadväzuje na myšlienku z minulosti, nový projekt však má zodpovedať súčasným nárokom.

Hlavné mesto aj takto pracuje na rozširovaní svojho bytového fondu s nájomným bývaním. Vychádza z koncepcie mestskej bytovej politiky. V nej si dalo mesto ako jeden z cieľov do roku 2030 zdvojnásobiť svoj bytový fond. Jednou z možností je aj vlastná výstavba.

Bratislava má rozpracované aj ďalšie projekty mestských nájomných bytov. V priebehu prvého polroka 2023 sa má začať s výstavbou na Muchovom námestí, projektuje sa bytový súbor na Terchovskej ulici, v Janíkovom dvore a tiež v Záhorskej Bystrici.

Ďalšími krokmi bude vyhlásenie verejného obstarávania na výber projektanta, ktorý bude spracovávať projekt pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie a potrebné povolenia.

Nájomné byty na Žitavskej ulici z dielne Superateliéru
Nájomné byty na Žitavskej ulici z dielne Superateliéru
Nájomné byty na Žitavskej ulici z dielne Superateliéru
Nájomné byty na Žitavskej ulici z dielne Superateliéru