Situácia projektu Bytový dom Terchovská

Bratislava chce v budúcom roku začať s výstavbou bytového súboru na Terchovskej

Komplex pozostáva z ôsmich objektov, celkové náklady na výstavbu sú odhadované na viac ako deväť miliónov eur.

Bratislava plánuje začať s výstavbou bytového domu pre potreby mestského nájomného bývania na Terchovskej ulici v Ružinove v auguste 2023. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA mestskou spoločnosťou Metro.

„Predmetom investičného zámeru je osem hlavných objektov. V spoločnej spodnej časti, umiestnenej pod terénom, sú riešené podzemné parkoviská a technické priestory,“ uvádza navrhovateľ. Celkové odhadované náklady na projekt sú 9,298 mil. eur. Predpokladané ukončenie výstavby je v auguste 2025.

Vizualizácia projektu Bytový súbor Terchovská
Vizualizácia projektu Bytový súbor Terchovská | EIA

Navrhované územie je ohraničené ulicami Terchovská zo západu, Banšelova z juhovýchodu a Galvaniho zo severovýchodu. Severne sa nachádza bývalý hlavný ťah – cesta prvej triedy 61. „Pri navrhovanej činnosti je prítomná autobusová zástavka, cez ktorú premávajú linky 63 a 96. V relatívnej blízkosti sa nachádzajú prvky základnej občianskej vybavenosti,“ konštatuje navrhovateľ.

Celkovo je navrhnutých osem hlavných objektov, ktoré sú v podzemnej úrovni prepojené hromadnou garážou a technickým zázemím. „Drobná mierka bodových objektov a ich usporiadanie vytvára intímnu atmosféru medzi jednotlivými hmotami. Domy tiež vytvárajú rôznorodé vonkajšie poloverejné priestory, ktoré podporujú komunitný život obyvateľov,“ dodáva spoločnosť Metro.

Funkcie sú navrhnuté tak, aby každý subpriestor mal svoje špecifické využitie. Preto je návrh umiestniť do týchto priestorov komunitné stoly, šach, detské ihrisko, pieskovisko, workout a podobne.

„Významným aspektom návrhu je aj využitie strešných terás na komunitné záhrady, včelíny, skleníky alebo miesta na posedenie s výhľadom, ako aj súkromné terasy pre jednotlivé byty,“ uvádza navrhovateľ s tým, že v koncových častiach prízemia lineárneho domu sa nachádzajú priestory občianskej vybavenosti s možnou expanziou záhradiek do exteriéru.

„Cieľom je oživiť priľahlé verejné priestranstvá, ktoré tvoria pomyselnú bránu do obytného domu,“ dodáva Metro. Kapacita je 85 bytov, 88 podzemných parkovacích stojísk a 11 povrchových stojísk.

SITA