Z budovy gymnázia vo Zvolene bude po revitalizácii najmä zariadenie pre seniorov

Bývalé gymnázium sa zmení na priestor pre sociálne služby a vzdelávanie, komunitu i základnú občiansku vybavenosť, Zvolen
Zdroj: N/A

Premenu budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene na polyfunkčný objekt so zariadením sociálnych služieb (ZSS) a obchodnými prevádzkami riešili v bratislavskom ateliéri N/A.

Obnova bývalého gymnázia je jeden z pilotných revitalizačných projektov Banskobystrického samosprávneho kraja( BBSK). Budova sa nachádza na najväčšom zvolenskom sídlisku, ktoré je však značne izolované od centra mesta . Objekt s areálom bude po  revitalizácii slúžiť na verejnoprospešné účely.

Budova má potenciál byť  novým živým centrom sídliska a napĺňať potreby obyvateľov lokality. Krajská samospráva tam plánuje  sociálne služby, priestory pre vzdelávanie, komunitu i základnú občiansku vybavenosť ako potraviny, drogériu a či menšie prevádzky.

Na druhom nadzemnom podlaží plánuje pobytové zariadenie sociálnych služieb pre 40 klientov a denný stacionár pre 20 klientov. Projekt “Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela na sídlisku Sekier-Lipovec vo Zvolene” má právoplatné územné rozhodnutie, ktoré BBSK získal koncom júna 2022.

Ateliér N/A vyhral architektonickú súťaž, ktorú v roku 2020 vyhlásil Banskobystrický samosprávny kraj, a do jej príprav bola zapojená aj verejnosť. Projekt má územné rozhodnutie a v súčasnosti sa pracuje na dokumentácii na stavebné povolenie.

Bývalé gymnázium sa zmení na priestor pre sociálne služby a vzdelávanie, komunitu i základnú občiansku vybavenosť, Zvolen
Bývalé gymnázium sa zmení na priestor pre sociálne služby a vzdelávanie, komunitu i základnú občiansku vybavenosť, Zvolen | Zdroj: N/A

Ateliér sa zaoberá strategickým problémom využitia objektov, ktoré síce nemajú špičkovú kvalitu, ale je dobré ich zachovať s novou funkciou. Zároveň oceňuje, že krajská samospráva v Banskej Bystrici ako investor našla zmysluplné využitie práve pre takúto staršiu budovu.

Budova má byť aj komunitným centrom

Zrevitalizovaný dvojpodlažný objekt s dvoma výťahmi pre klientov na sídlisku Sekier-Lipovec nebude slúžiť len na ambulantnú a pobytovú starostlivosť. Samosprávny kraj v ňom chce umiestniť Základnú umeleckú školu (ZUŠ) aj komunitnú záhradu.

Ambíciou investora a architektov je, aby sa stal komunitným centrom pre obyvateľov sídliska a dodal mu mestskejší charakter. Architekti sa museli postaviť čelom k problému, ako vyťažiť maximum z typového projektu školskej budovy, ktorá je staršia ako 30 rokov. Pôdorys školy má tvar písmena H s prepojením na telocvičňu.

„Celá budova s panelovými obvodovými stenami sa musí obnažiť takmer na nosné konštrukcie, aby sme mohli urobiť napríklad nové izolácie podláh,“ povedal pre ASB jeden z autorov návrhu architektonickej štúdie architekt Benjamín Brádňanský. Pripomenul, že takéto budovy nespĺňajú súčasné technické kritériá, a preto je obnova výsledkom pomeru medzi ekológiou a ekonomickými možnosťami.

Bývalé gymnázium sa zmení na priestor pre sociálne služby a vzdelávanie, komunitu i základnú občiansku vybavenosť, Zvolen
Bývalé gymnázium sa zmení na priestor pre sociálne služby a vzdelávanie, komunitu i základnú občiansku vybavenosť, Zvolen | Zdroj: N/A

Keď sú dispozície budovy určujúce…

Limitom pre ateliér N/A bol konštrukčný systém budovy a vzdialenosť nosných stĺpov, čo bolo veľmi dôležité pre projektovanie izieb, ktoré sú 1- a 2-lôžkové. Izba má vlastnú bezbariérovú hygienickú bunku, obývaciu časť a vstup.

„Rozlohy izieb sú o 30 % väčšie, ako je norma, a tá je 16 m2, popasovali sme s tým,“ konštatoval Brádňanský. Dve izby majú jeden otvorený spoločný vstup, aby personál ZSS mohol monitorovať situáciu. Tým vznikol priestor na malú predsieň s chladničkou a odkladacím priestorom na potraviny.

Bývalé gymnázium sa zmení na priestor pre sociálne služby a vzdelávanie, komunitu i základnú občiansku vybavenosť, Zvolen
Bývalé gymnázium sa zmení na priestor pre sociálne služby a vzdelávanie, komunitu i základnú občiansku vybavenosť, Zvolen | Zdroj: N/A

Väčšina izieb má aj vlastné lodžie. „Celý objekt sme obalili 2,5-metrovou ochodzou. Izby majú aj posuvné polykarbonátové panely, obyvateľ si nimi môže ochrániť  svoj priestor pred vetrom,“ vysvetlil Brádňanský. Pôvodným zámerom bolo, aby klienti mohli chodiť dookola objektu.

To však nie je možné pre zdravotný stav niektorých klientov. Priestory na lodžii musia byť preto striktne oddelené. Vzhľadom na dispozície objektu, výšku investície a normy bolo náročné do jeho ambulantnej časti – denného stacionára – vložiť potrebné funkcie, ako je šatňa, jedáleň s výdajňou jedla či spoločenská a oddychová miestnosť.

Bývalé gymnázium sa zmení na priestor pre sociálne služby a vzdelávanie, komunitu i základnú občiansku vybavenosť, Zvolen
Bývalé gymnázium sa zmení na priestor pre sociálne služby a vzdelávanie, komunitu i základnú občiansku vybavenosť, Zvolen | Zdroj: N/A

Viac sociálnych interakcií

Na jednom nádvorí školy vznikne komerčný objekt so strechou s intenzívnou a extenzívnou zeleňou. Na druhom bude komunitná záhrada, ktorú si investor stanovil ako podmienku. Komunitná záhrada bude nástupným priestorom pred ZUŠ aj miestom konania kultúrno-spoločenských akcií pre miestnu komunitu.

Architektonickým benefitom návrhu podľa Brádňanského je, že z budovy, ktorá je istým spôsobom strohá, s pásovými oknami, vytvorili dynamickejší objekt, ktorý poskytuje viac sociálnych interakcií. Pod lodžiami je arkáda, kde sa môžu ľudia stretávať. To pritiahne ďalších ľudí, sídlisko získa mestskejší charakter a budova s okolím nadobudne menšiu a ľudskejšiu mierku.

Cena revitalizácie bude vyššia

Na začiatku prípravných prác  BBSK odhadoval výšku investície cca 4,7 milióna bez DPH. „Po aktuálnom zdražovaní stavebných materiálov je už jasné, že táto suma sa bude navyšovať, ale až podrobný rozpočet k dokumentácii pre stavebné povolenie ukáže presnejšie odhady,“ avizovala zmeny v rozpočte projektu hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková s tým, že prvé opatrenia už prijali. Majú niekoľko variantov pre optimalizáciu nákladov projektu.

Tá má byť financovaná prostredníctvom bankového úveru, ktorý bude splácaný postupne počas 20-22 rokov z nájmov. Práve komerčné prevádzky majú umožniť dostupnosť verejnoprávnych služieb. Takto chce BBSK zabezpečiť „samofinancovanie“ projektu a pritom nezaťažiť rozpočet kraja.

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela

Lokalita: Sídlisko Sekier-Lipovec, Zvolen
Investor: Banskobystrický samosprávny kraj
Architekti: ateliér N/A
Zastavaná plocha: 3 559 m2
Zeleň: 1 501 m2
Hrubé podlažné plochy: 5 223 m2
Plocha riešeného územia: 10 915 m2
Počet parkovacích miest: 88
ZSS – ambulantná forma: 395 m2
ZSS – pobytová forma: 1 860 m2
Komunitná/voľnočasová prevádzka: 478 m2
Vzdelávacia prevádzka: 465 m2
Služby a obchody: 1 450 m