Veľká malá spoločnosť (profil spoločnosti Alfa Devín s. r. o.)
Galéria(7)

Veľká malá spoločnosť (profil spoločnosti Alfa Devín s. r. o.)

Na začiatku deväťdesiatych rokov vznikalo na Slovensku veľa stavebných spoločností. Nie každej sa však podarilo prekročiť svoj tieň a prekonať obdobie útlmu v stavebníctve. Spoločnosť Alfa Devín s. r. o. pôsobí na stavebnom trhu už šestnásť rokov. Aj o tom, v čom je tajomstvo ich úspechu, sme sa porozprávali s konateľom spoločnosti Ing. Kamilom Frimmelom.

Vaša spoločnosť vznikla v roku 1990. Aké boli začiatky na stavebnom trhu? Prečo ste sa dali na podnikanie?

Predtým ako som začal podnikať, som bol zamestnaný v bytovom družstve. Tu som pracoval v oblasti riadenia, a tak som len pokračoval v tom, čo som robil celý život. Začínal som ako živnostník. Mojimi prvými zákazkami bola stavebná údržba. V roku 1990 sme spolu s mojím priateľom Ing. Achimom Fridrikom založili spoločnosť s ručením obmedzeným. Zo začiatku sme mali len malé zákazky. Po roku sa nám podarilo získať prvú tristotisícovú zákazku a veľmi sme si to vážili. Postupne sme si budovali meno a dostali sme sa aj k väčším realizáciám. Do dnešného dňa fungujeme spolu – stále tí istí dvaja zakladajúci spoločníci. V histórii spoločnosti k nám prišli a odišli ďalší spoločníci, ale základ firmy je rovnaký – bez zmeny IČO či čísla účtu.

Akým činnostiam sa venujete?

Sme stavebná a obchodná spoločnosť. Zaoberáme sa predajom stavebných materiálov a realizáciou stavieb. Prevádzkujeme vlastné stavebniny v Bratislave-Rači. Ponúkame široký sortiment stavebného materiálu. Naša stavebná činnosť spočíva v kompletnej realizácii stavieb – či už na objednávku, alebo developersky.

Má vaša spoločnosť regionálny charakter alebo realizujete zákazky aj v rámci celého Slovenska?

Naším hlavným krédom je kvalita vykonanej práce. Týmto smerom sa snažíme viesť aj spoločnosť. Nechceme, aby sa nám vymkla z rúk, práve naopak. Spoločnosť chceme obsiahnuť a mať ju pod kontrolou. Takže našou prioritou nie je jej rozširovanie, ale dosiahnutie určitej úrovne, ktorú si chceme udržať. Práve preto je aj naša činnosť zameraná hlavne na územie Bratislavy a blízke okolie.

Prečo práve vaša spoločnosť napreduje, v čom je vaša výhoda?

Našou veľkou výhodou je, že spoločnosť založili ľudia, ktorým záleží na tom, čo a ako robia. Vzájomne sa tolerujeme a dobre spolu vychádzame. Samozrejme, že aj medzi nami môžu vzniknúť problémy, ale vieme si ich vydiskutovať a dohodnúť sa.

Nesnažíme sa robiť obrovské zisky, ale usilujeme sa každú zákazku, ktorú robíme, aj dokončiť tak, aby bol spokojný zákazník a aby sme boli spokojní aj my. Nemôže sa stať, žeby sme nejakú zákazku nedokončili z našej viny. Skôr dorábame po iných. Sme féroví aj k zamestnancom. U nás sa nikdy nestalo, aby zamestnanci nedostali výplaty presne v termíne.

Aké služby ponúkate svojim zákazníkom?

Myslím, že máme nadštandardné služby, pretože od zákazníka nežiadame iné, len vopred dohodnuté financovanie. Všetko ostatné si vieme zariadiť sami. Kontrolovať nás, samozrejme, zákazník môže a nemusí. Myslím si však, že vlastná kontrola je takmer dostatočná. Postup a kvalitu prác zabezpečuje priamo na stavbe stavbyvedúci a, samozrejme, aj ja pri pravidelných obhliadkach.

Ako vnímate konkurenciu?

S konkurenciou nijakým spôsobom nebojujeme. Pre nás sú dôležité naše referencie. Nerobíme si ani reklamu, nezúčastňujeme sa na nijakých súťažiach. Spokojný zákazník je pre nás najlepšia reklama.

S akými problémami sa stretáva stavebná spoločnosť na Slovensku?

Čo sa týka vzťahu štát – stavebná spoločnosť, nemyslím, že by sa to dalo špecifikovať. Sú tu určité právne normy, ako napr. stavebný zákon, ktorý sa musí dodržiavať. V podstate nevidím žiadny zásadný problém. Ten môže nastať pri vybavovaní niektorých žiadostí a povolení, napr. od elektrární alebo plynární a iných organizácií, ale to už nie je vzťah stavebná spoločnosť – štát.

Každá spoločnosť potrebuje zamestnancov, na ktorých sa dá spoľahnúť. Akým spôsobom si zamestnancov vyberáte, dá sa zabrániť fluktuácii?

Problém fluktuácie zamestnancov sa nám darí riešiť korektnými vzťahmi so zamestnancami. Keď k nám príde nový pracovník, vysvetlím mu základné pravidlá, ktoré musí dodržiavať. V prvom rade je to lojalita so spoločnosťou, zodpovedná práca, slušný a korektný prístup k zákazníkom, žiadny alkohol na pracovisku a, samozrejme, kvalita odvedenej práce. Za toto všetko dostáva odmenu: dobrú a pravidelne. Naši zamestnanci vedia, že spoločnosť funguje ako jeden človek, to znamená, že ak by Jano vykonal prácu zle, rovnako je za to zodpovedný aj Jožo. To ich učím.

Zabezpečujete svojim pracovníkom školenia?

Samozrejme. Je veľmi dôležité mať zamestnancov, ktorí svoju prácu ovlá dajú. Školenie nepovažujem za stratu času a peňazí, pretože sa tým zvyšuje kvalita práce. Pri realizáciách potom používame produkty, pre ktoré mám vyškolených vlastných pracovníkov.

V ostatných rokoch nastal v stavebníctve na Slovensku rozvoj. Ako to pociťujete?

Svojím spôsobom sme to pocítili tým, že sa menej „kradnú“ zákazky, pretože ich je relatívne dosť. Problém nastal skôr v tom, že je nedostatok kvalitných pracovníkov. Hlavne v tom je cítiť, že stavebníctvo napreduje.

Pri výstavbe je veľmi dôležitá kvalita stavebného materiálu. Máte v tomto smere negatívne skúsenosti?

V rámci spoločnosti si vyberáme materiál, ktorý je značkový a kvalitný. Snažíme sa špecializovať na určité stavebné materiály. Preto vždy robíme len s komoditou od jedného výrobcu, na ktorú máme vyškolených pracovníkov.

Vykonávate aj subdodávateľskú činnosť?

Subdodávku robíme len veľmi zriedka. Najradšej som, keď celú realizáciu vykonáva naša spoločnosť formou hlavného dodávateľa. Činnosti, na ktoré nemáme vlastných odborníkov, zabezpečujeme pomocou overených zmluvných partnerov, na prácu ktorých sa môžeme spoľahnúť. Subdodávku sme robili napr. pre spoločnosť Skanska, pre ktorú sme stavali celú halu, ale aj to bol viac-menej celok. Najčastejšie subdodávky sú na realizáciu stavieb zo stavebného systému YTONG. Na to má naša spoločnosť certifikát.

Môžete čitateľom priblížiť niektoré zaujímavé realizácie a vaše vytýčené ciele?

Za šestnásť rokov činnosti sme realizovali veľké množstvo drobnýc,h ako aj náročnejších stavieb. Spomenul by som napríklad rekonštrukciu lôžkovej časti hotela Forum, stavbu 150 sociálnych bytov v bratislavskom obvode Nové Mesto, stavbu súboru štyroch rodinných domov v Borinke, moderný rodinný dom v Jarovciach, výstavbu desiatich bytov v podkroví na Povrazníckej ulici a mnoho ďalších. Našou pýchou je komplexná rekonštrukcia čokoládovne Maximilián na Hlavnom námestí v Bratislave.

Našim aktuálnym cieľom je realizácia vlastných developerských projektov. S touto činnosťou sme začali minulý rok, keď sme postavili a predali desať rodinných domov v Podunajských Biskupiciach. Tieto rodinné domy sme postavili v plnej výbave tak, aby sa dali hneď užívať. V tejto činnosti chceme pokračovať aj v ďalšom období, ale nebránime sa ani zaujímavým zákazkám na objednávku a veríme, že aj naši noví zákazníci budú s našimi službami spokojní.

Ľubica Gregorová
FOTO: Alfa Devín, s. r. o.