Areál s Čatlošovou vilou

V prvej výzve ministerstva pôjde na obnovu historických budov 120 miliónov eur

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo prvú výzvu na obnovu verejných budov z plánu obnovy a odolnosti.

O prvú časť finančných prostriedkov na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov v objeme 120 miliónov eur budú môcť oprávnení uchádzači žiadať od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vo štvrtok vyhlásilo prvú výzvu na obnovu týchto objektov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Celkovo je na tento účel vyčlenených 240 miliónov eur. Ako rezort informoval v tlačovej správe, chce tak prispieť k splneniu klimatických cieľov Slovenska.

„Predpokladáme, že o financie bude veľký záujem, preto už teraz pripravujeme druhú výzvu na zvyšných 120 miliónov eur. Chceme podporiť čo najväčší počet žiadateľov,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

Cieľom obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov je zlepšenie ich energetickej hospodárnosti znížením potreby primárnej energie, zníženie emisií CO?, ako aj zlepšenie kvality ovzdušia. Ministerstvo chce podporiť minimálne stredne hlbokú obnovu budov, ktorá sa má dotknúť spolu aspoň 117-tisíc štvorcových metrov podlahovej plochy.

„Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 5 miliónov eur bez DPH a financovaných môže byť až 100 % oprávnených nákladov. Oprávnenými žiadateľmi sú správcovia majetku štátu, samosprávy aj verejnoprávne inštitúcie,“ priblížila štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby Katarína Bruncková (nom. Sme rodina).

Obnova budovy musí priniesť minimálne 30-percentné zníženie potreby primárnej energie, pričom sa musí zachovať ich historická a pamiatková hodnota. Podporené budú opatrenia, ktoré priamo prispejú k zníženiu energetickej náročnosti budovy (opravy plášťa budovy, vegetačné strechy a steny, výmena vykurovacích systémov, osvetlenia, vetracích alebo chladiacich systémov).

Čiastočne budú preplácané aj súvisiace náklady, napríklad na odstránenie a likvidáciu nebezpečného odpadu, stavebno-technická obnova budov, nabíjačky elektromobilov, stojany na bicykle, výsadba stromov či využitie dažďovej vody.

SITA