Úspešný rok spoločnosti Porfix – pórobetón

Dosiahnuté finančné výsledky, objem a kvalita produkcie, spoločenské dosahy činnosti firmy i ďalšie ukazovatele potvrdzujú, že rok 2006 bol jedným z najúspešnejších v doterajšej histórii spoločnosti PORFIX – pórobetón, a. s., Zemianske Kostoľany.

 „Aj keď dlhodobo naplno využívame výrobné kapacity, vďaka racionalizačným opatreniam vo výrobnom procese sa nám v minulom roku podarilo vyrobiť približne o šesť percent viac murovacieho materiálu ako rok predtým,“ komentuje vývoj generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Hennel. Porfix vyrobil viac ako 440-tisíc kubických metrov murovacieho materiálu, pričom spoločnosť aj naďalej investuje do modernizácie. Investície do technológií a dopravných zariadení predstavovali 30 miliónov korún.

Rok 2006 bol pre spoločnosť významný z pohľadu akvizície polovičného podielu akcií v spoločnosti Pórobetón Trutnov na severe Čiech. „Fabriku sme zmodernizovali a využili tak naše dlhoročné skúsenosti s výrobou šedého pórobetónu. Postupne chceme v Trutnove vyrábať viac ako 200-tisíc kubických metrov murovacieho materiálu ročne,“ poznamenal podpredseda predstavenstva MUDr. Martin Kováč.

Zdroj: Porfix – pórobetón