Úsek diaľnice D2 v Lamačská cesta – Mlynská dolina

Komplexná oprava mosta na D2 v bratislavskom Lamači sa pre doplňujúce práce predražila

Národná diaľničná spoločnosť dodatkom k zmluve so spoločnosťou Strabag navýšila cenu opravy diaľničného mosta na 1,43 mil. eur bez DPH.

Pôvodná zmluvná cena za komplexnú opravu diaľničného mosta na bratislavskom úseku D2 nad železničnou traťou v Lamači sa zvýšila na 1,43 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) zdôvodnila navýšenie ceny zhruba o 3,5 %, resp. takmer o 50 tis. eur bez DPH doplňujúcimi prácami. Informovala o tom vo Vestníku verejného obstarávania.

Podľa dodatku k zmluve so stavebnou spoločnosťou Strabag, s.r.o., bolo potrebné dopracovať dokumentáciu pre realizáciu stavby na prekládku káblov, zmeniť ochranu káblov informačného systému diaľnic a káble verejného osvetlenia. Navyše, pôvodný odvodňovací žľab nahradili štrbinovým žľabom. Na požiadanie odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Bratislava realizáciu tretej etapy prác presunuli na tento rok.

Spomínaný zhotoviteľ zrealizoval opravu polstoročného a veľmi vyťaženého diaľničného mosta v oboch jazdných pásoch vlani a tento rok v letných mesiacoch. Počas tohto leta opravil ľavý jazdný pás mosta Lamač v smere z Bratislavy do Malaciek. Motoristi môžu využívať most bez obmedzení od začiatku septembra. NDS zadala zákazku firme Strabag na základe zmluvy účinnej od februára 2021 za pôvodnú zmluvnú cenu približne 1,39 mil. eur bez DPH.