image 83639 25 v1

Nosný preklad z pórobetónu

Nosný preklad z bieleho pórobetónu je určený na preklenutie otvorov v nosných a nenosných stenách. Vhodnosť jeho použitia je nevyhnutné staticky posúdiť. Na preklenutie otvorov sa použije nosný pórobetónový preklad s príslušnou dĺžkou a šírkou, čím sa vytvorí nadpražie s minimálnou …
image 63883 25 v1

Murujeme priečku z pórobetónu

Na realizáciu nenosných vnútorných stien, deliacich priečok s aplikáciou muriva na báze bieleho pórobetónu možno použiť presné tvárnice s hrúbkou 100, 125 alebo 150 mm. Presné tvárnice s hrúbkou 75, 100, 125 a 150 mm sa vyrábajú s hladkými styčnými plochami …
Presné murovanie s pórobetónom

Presné murovanie s pórobetónom

Vývoj v oblasti murovacích materiálov sa v súčasnosti zameriava nielen na ich fyzikálne vlastnosti, ale aj na neustále zrýchľovanie a zjednodušovanie technológie murovania. Medzi tieto materiály patrí aj biely pórobetón, ktorý má dobré tepelnoizolačné vlastnosti a umožňuje jednoduchú a úspornú …