17. marec – Deň inžinierov a technikov Slovenska

image 89534 25 v1

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) si 17.3.2017 pripomenie 27. výročie svojho založenia. Pri príležitosti štvrťstoročnice nášho Zväzu sme vyhlásili 17. marec za pamätný Deň inžinierov a technikov Slovenska. Na tento deň sme pripravili tlačovú besedu, ktorej cieľom je informovať o aktuálnych úlohách a aktivitách komunity slovenských inžinierov, technikov a ďalších odborníkov nielen na poli vedy a techniky ale aj v oblasti podpory vzdelávania i propagácie štúdia a mobility slovenských odborníkov v o svete.

Na podujatí budú prezentované nasledovné témy:

– ZSVTS a jeho hlavné aktivity
– Európsky inžinier – premeň slovenský titul na európsky titul
– Akreditácie inžinierskych programov podľa EUR ACE štandardov
– Konferencia “Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2017“
– Vedec roka SR 2016

FITS 2017 – Fórum inžinierov a technikov Slovenska. Podujatie je venované interdisciplinarite inžinierskych aplikácií. Uskutoční sa 27. apríla 2017 v kongresovej sále Doprastavu v Bratislave.

Vedec roka SR 2016 – slávnostné odovzdanie ocenení pre vedcov, výskumníkov, technológov a osobností aktívnych v programoch EÚ, ktoré sa uskutoční pod záštitou prezidenta SR J.E. Andreja Kisku, v máji 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Tlačovej besedy sa aktívne zúčastnia:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, prezident ZSVTS
Ing. Božena Tušová, viceprezidentka ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING, viceprezident ZSVTS pre investičné a rozvojové aktivity

Ilustračné foto: Dano Veselský

KategórieUdalosti