10 ZPri Ružomberku prerazili diaľničný tunel Čebrať, trvalo to osem rokov6F2105

Dôležitý moment pre diaľnicu D1 – tunel Čebrať má prerazenú už aj severnú rúru

Tunel Čebrať, ktorý je súčasťou stavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, dosiahol ďalší míľnik, a to prerazenie druhej, severnej rúry.

Tunel je navrhnutý ako dvojrúrový cestný tunel kategórie 2T-7.5/100 s trvale jednosmernou premávkou. Tunelové rúry (ľavá a pravá) sú rozdelené na razené a hĺbené úseky. Prvá rúra bola prerazená v novembri 2022, po vyše ôsmich rokoch od oficiálneho spustenia razenia.

Z hľadiska postupu prác ide o dôležitý moment, keď každá tunelová rúra bude mať zabezpečený samostatný prístup z obidvoch portálov tunela, čím sa dosiahne zvýšená obsluha jednotlivých pracovísk v tuneli. To v konečnom dôsledku prinesie urýchlenie prác najmä pri betonáži sekundárneho ostenia.

V súčasnosti sa už naplno rozbehli práce na betonáži sekundárneho ostenia v obidvoch tunelových rúrach. Po dokončení sa budú realizovať hĺbené časti tunela, portálové objekty, chodníky, odvodnenie a samotná vozovka tunela.

Z 3,6-kilometrového tunela sa odťažilo takmer 380-tisíc kubických metrov zeminy. Tunel je navrhnutý na rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. Po dokončení bude tunel súčasťou takmer 15-kilometrového diaľničného úseku, ktorý je súčasťou prepojenia západnej a východnej metropoly Slovenska diaľnicou D1. Tunel bude tvoriť obchvat mesta Ružomberok.

Cyklické razenie podľa rakúskej metódy

Tuneloví špecialisti použili cyklický spôsob razenia podľa zásad novej rakúskej tunelovacej metódy s horizontálnym členením výrubu na kalotu, jadro a spodnú klenbu . Postup razenia vždy závisí od typu horniny. Pri pevnejšej hornine bol záber 2,5 m a pracovníci stihli dve až tri zábery za deň. Pri menej stabilnej hornine bol záber 1 m a v priemere sa robil 1,5 záberu za deň. Pri pevnejšej hornine boli použité vrtno – trhacie práce, pričom rozvoľnenejší  typ hornín sa rozpojuje tunelbagrom.

Charakteristickými horninami v razenom tuneli sú slienité vápence, ktoré tvorili dominantnú časť. Ďalej sa objavili aj slieňovce, bridlice, ílovce, siltovce a pieskovce.

20 tisíc áut denne

Tunel cez vrch Čebrať bude mať dve jednosmerné tunelové rúry, v každej z nich budú dva jazdné pruhy so šírkou 3,5 metra. Súčasťou budú aj núdzové chodníky lemujúce obe strany každej z rúr v šírke jedného metra.

Výška tunela bude 4,8 metra, nad chodníkmi 2,2 metra. Dve rúry budú spájať priečne prepojenia, ktorých bude celkovo 14. NDS podľa štúdií očakáva v tuneli dopravnú intenzitu na úrovni približne 20 000 áut denne, z toho pätinu by mala tvoriť nákladná doprava.