Súťaž Raketová základňa Devínska Kobyla vyhrala ruská dvojica

1. miesto, Rusko
Zdroj: ITB Development

Sedemčlenná porota vybrala, spomedzi 38 študentských návrhov z celého sveta tri víťazné a rozhodla aj o udelení ďalších špeciálnych ocenení.

Devínska Kobyla je územím na rozhraní troch štátov. Táto oblasť slúžila v minulosti turizmu, no po obsadení vojskami Varšavskej zmluvy, sa aj vďaka svojej strategickej polohe, stala sídlom Raketovej základne, a tak verejnosti neprístupná. Dnes územie odkrýva pozostatky tejto éry v podobe chátrajúcich betónových objektov, síl, a bunkrov.

Ideovú architektonickú súťaž pre študentov architektúry a čerstvých absolventov vyhlásili v júni tohto roka ITB Development a Architekti Šebo Lichý. Do súťažnej uzávierky 29. októbra 2021 sa zapojilo 38 tímov a jednotlivcov z celého sveta.

Porota zložená z architektiek, ktoré pôsobia v zahraničí – Dana Čupková, Miroslava Brooks a Lenka Petrákova, architektov Imrich Vaško, Tomáš Šebo a Igor Lichý a starostu Devínskej Novej Vsi – mestskej časti, do ktorej pôsobnosti územie zasahuje, Dáriusa Krajčíra v prvom kole vybrala anonymným hlasovaním desať najlepších návrhov.

Z tohto shortlistu následne vzišli víťazné návrhy. Finančné odmeny v hodnote 3-tisíc eur pre víťazný tím, 2-tisíc eur pre druhého v poradí a tisíc eur pre tím na 3. mieste získali:

  • 1. Ksenia Panferova a Polina Minina z Ruska
  • 2. Dávid Nosko zo Slovenska
  • 3. Tristan Dee, Ira Espina a Patricia Ong z Filipín

„Víťazný návrh najlepšie uchopil problematiku súťaže a vytvoril jedinečný a komplexný scenár pokračovania histórie, topografie a programu miesta pre súčasnosť. Návrh ponúka transformáciu lokality s maximálnym rešpektom k existujúcej lokalite, prírody a flóry s architektonickými intervenciami do stavebných substancií,“ hodnotí víťazný návrh Imrich Vaško, architekt a člen poroty.

1. miesto, Rusko
1. miesto, Rusko | Zdroj: ITB Development

Vaško tiež dodal, že projekt navrhuje na pôdoryse objektov Raketovej základne systém nových rôznorodých kultúrnych, spoločenských, turistických a vedecko-poznávacích aktivít ako múzeum, hotel pre výskumníkov a umelcov, umelecké dielne a amfiteáter, ako aj planetárium a observatórium. Architektonické a vizuálne spracovanie návrhu podľa neho najlepšie reaguje na fenomén a charakter územia.

Porota sa zároveň zhodla na ocenení ďalších návrhov titulom “Honorable mention/Čestné uznanie”.

“Tieto tímy priniesli do súťaže radikálne myšlienky týkajúce sa programu a prírody, ktoré sa môžu zdať menej realizovateľné, no zaslúžia si uznanie za to, že sa nebáli posúvať hranice fantázie a istým spôsobom spochybniť status quo,“ zhodnotila za porotu architektka Miroslava Brooks.

Honorable mention, Lignum vitae
Honorable mention, Lignum vitae | Zdroj: ITB Development

Odmenu 500 eur si tak odnesú aj dva tímy študentov z University of Edinburgh – Michael Becker, Jaaziel Kajoba a Terry Feng spolupracujúci pod menom Lignum Vitae Team a Ching En Lin, Po Yen Huang a Geon Yeong Kim.

Osobitné ocenenie sa rozhodol udeliť aj starosta MČ Devínska Nová Ves – Dárius Krajčír – Cenu starostu si vybojoval rovnako tím z univerzity v Edinburghu – Bingzhi Li, Hechcen Yuan a Tubohao Yang.

„Veríme, že táto ideová súťaž bude tak potrebným impulzom pre revitalizovanie aktuálne opusteného a chátrajúceho areálu raketovej základne. V zahraničí nachádzame niekoľko inšpiratívnych realizácií podobného druhu, kde zo zanedbaných vojenských bunkrov vznikli pozoruhodné architektonické diela,“ konštatuje architekt Igor Lichý.

cena starostu 2
Cena starostu | Zdroj: ITB Development

Ako jeden z organizátorov súťaže a dodáva: „Vyhlásením výsledkov sa diskusia o budúcnosti Raketovej základne na Devínskej Kobyle nekončí. Hneď ako nám to epidemiologická situácia dovolí, chceme najlepšie návrhy predstaviť aj širšej verejnosti, obyvateľom územia ako aj návštevníkom Vyhliadky na Devínskej Kobyle, či samotnej Raketovej základne.“

ITB Development