Slávnostné oceňovanie víťazov medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže Xella – P/Rezidentská rezidencia

Medzinárodná študentská súťaž Xella pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej na tému „P/Rezidentskej rezidencie“ vyhlásená v roku 2019, ktorá mala za cieľ priniesť nápady a inšpiráciu pre potenciálnu realizáciu obnovy prezidentskej vily na bratislavskom Slavíne, sa dočkala oficiálneho slávnostného odovzdávania cien.

Tri víťaznávrhy a traja nositelia špeciálnej odmeny sa zišli, aby si prevzali ocenenie, ktoré je nielen užitočnou referenciou pre budúcu kariéru architekta, ale aj obohatením o vzácne skúsenosti z práce na unikátnom projekte.

Odovzdávanie cien v jubilejnom 25. ročníku súťaže sa kvôli pandemickej situácii muselo odložiť o viac ako rok, no odmenou víťazom boli adekvátne ocenenia, ktoré venuje vyhlasovateľ súťaže, spoločnosť Xella Slovensko a Xella CZ. Víťazná práca získava 4000 EUR, 2. cena je 2 000 EUR a 3. cena je honorovaná sumou 1 000 EUR.

Víťazi získavajú aj predplatné odborných médií z oblasti architektúry a staviteľstva.

Zdroj: Xella Slovensko

Vyhodnotenie súťaže „P/Rezidentská rezidencia

Porota v zložení Juraj Benetin (predseda), Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Ľubomír Králik, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Miroslav Stach a Lucia Štasselová vyberala spomedzi 56 odovzdaných prác troch víťazov a udelila tiež tri špeciálne odmeny projektom, ktoré porotu zaujali svojim originálnym prevedením nápadu.

Zasadnutie poroty trvalo celkom 2 hodnotiace dni, v druhej fáze sa k porote zloženej z architektov pridala aj porota expertov z Kancelárie prezidenta SR a Odboru diplomatického protokolu MZV SK, ktorých čestná funkcia v súťaži spočívala v diskusii s porotou v kontexte bezpečnosti a protokolárnych záležitostí prezidentskej rezidencie.

„S porotou sme si určili niekoľko základných kritérií, najmä reprezentatívnosť smerom dovnútra krajiny, ktorú sme si definovali tak, že návrh by mal byť malým, kvalitným a ohľaduplným objektom pre malú a kvalitnú krajinu. Zároveň netreba zabúdať, že je to objekt, v ktorom sa má bývať, preto sme sa snažili nájsť taký návrh, aby fungoval pre prezidentský úrad ako obľúbené miesto na život,“ hovorí Juraj Benetin, predseda poroty 25. ročníka súťaže.


Víťazné návrhy:
1. cena: Dávid Husár, Stavebná fakulta STU v Bratislave, vedúci práce : Ing. arch. Pavol Paňák
2. cena: Bc. Robert Provazník, Stavebná fakulta STU v Bratislave, vedúci práce : Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
3. cena: Samuel Cigler a Matěj Hoffmann, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

Porota udelila aj odmeny:

1. odmena: Bc. Petra Jablonická, Bc. Jana Kubicová, Bc. Matúš Hudec, Fakulta architektúry a designu, STU Bratislava, vedúci práce : Ing. arch. Martin Kusý
2.odmena: Katarína Košutová, Fakulta architektury, České vysoké učení technické, Praha, vedúci práce : vedúci práce: doc Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
3.odmena: Bc. Tomáš Perďoch, Fakulta architektúry a designu, STU Bratislava, vedúci práce: Ing. arch. Pavol Paňák

Špecifický priestor vysoké nároky

Cieľom projektu bolo priniesť inšpiráciu pre to, ako by mohla v budúcnosti vyzerať prezidentská vila. Táto stavba má veľmi špecifické nároky, pretože aj prezident je rezident, to znamená, že vila musí mať adekvátnu reprezentatívnu funkciu, no zároveň poskytovať útočisko, súkromie a bezpečnosť hlave štátu.

Pri pohľade na prezidentské bývanie vo svete sa naskytá aj otázka ako do architektonického projektu zakomponovať aj národnú rovinu a priniesť unikátny dizajn. Smutné je, že prezidentská vila na bratislavskom Slavíne dosiaľ neprešla rekonštrukciou, býval v nej zatiaľ iba jeden slovenský prezident a odvtedy viacmenej chátra. Preto sme si vilu vybrali ako objekt pre zadanie študentskej súťaže, ako výnimočné zadanie pre výnimočný jubilejný 25.ročník. Víťazné práce tak môžu jedného dňa napomôcť prijatiu rozhodnutí o možnostiach ďalšieho využitia jestvujúcej budovy a danej lokality,“ hovorí doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., odborná garantka súťaže z Fakulty architektúry a designu STU.

Rezidencia pre protokolárne najvyššie postaveného predstaviteľa Slovenskej republiky má byť počas trvania funkčného obdobia prezidenta jeho domovom a miestom, kde sa bude cítiť komfortne a bezpečne. Zároveň musí spĺňať protokolárne a reprezentatívne atribúty pre formálne aj neformálne stretnutia. Mala by rešpektovať Genia loci danej lokality a napĺňať požiadavky jej účelnosti, funkčnosti a estetiky.

Slávnostné oceňovanie odložené


„Tešíme sa, že sme mohli 25. ročník, ktorý zasiahla pandémia, slávnostne uzavrieť. Víťazi si zaslúžia uznanie. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že tento ročník bol veľmi plodný čo sa týka nápadov a sme veľmi radi, že súťaž stále vzbudzuje v mladých nádejných architektoch záujem. Z nášho pohľadu má stále význam prinášať nové uhly pohľadu do súčasnej architektúry,“ hovorí hovorí Ing. Peter Markovič, generálny riaditeľ spoločnosti Xella, vyhlasovateľa súťaže.

O súťaži


V súčasnosti je zahájený ďalší ročník súťaže, ktorej cieľom je podpora samostatnej tvorivej práce vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických ideí. Ponúka príležitosť na zamyslenie, tvorivú prax, ale aj spätnú väzbu od popredných rešpektovaných odborníkov, ako aj jednu z príležitostí pre štart úspešnej kariéry.

Víťazov sprevádza aj veľký mediálny ohlas v odbornej tlači. Študenti architektúry a pozemného staviteľstva zo Slovenska a Českej republiky sa môžu samostatne alebo v kolektívoch prihlásiť do aktuálne sa konajúceho ročníka urbanistickokrajinárskej a architektonickej súťaže s názvom „Intervencie ako ďalej Kopčany?“, ktorej cieľom je formou intervencií v urbanizovanom aj prírodnom prostredí podporiť regionálny a cezhraničný turizmus na území, ktoré dýcha históriou Veľkej Moravy a dôb Márie Terézie v cezhraničnej lokalite Archeoparku Mikulčice Kopčany.

Viac informácií na stránke: http://www.xellasutaz.ytong.sk/

Zdroj: PR článok Xella Slovensko