Mestský blok Spartakovská v Trnave.

Spartakovská ulica v Trnave získa viac „romantiky“. Verejnosť už pozná víťazný návrh architektonickej súťaže

Ten prinesie nájomné bývanie, prenajímateľné komerčné priestory a zázemie pre obyvateľov na Spartakovskej ulici.

Mesto Trnava vyhlásilo verejnú projektovú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž (13.júla až 13. októbra 2022) návrhov. Celkovo sa do nej prihlásilo 15 autorských kolektívov.

Cieľom bolo vybrať spracovateľa najlepšieho návrhu komplexného riešenia priestoru s výmerou 23 500 m² v lokalite Vozovky. Zámerom bolo vytvorenie moderného mestského bloku s kvalitnými verejnými priestormi a udržateľnou dopravnou aj technickou infraštruktúrou v súlade s princípmi iniciatívy New European Bauhaus. Predpokladaná cena stavby je 32 miliónov eur.

Dobrá mierka návrhu

Podľa poroty so zástupcami Slovenskej komory architektov a mesta víťaz vypracoval vizualizovanú predstavu o „romantickej (v dobrom slova zmysle) Trnave“. Hmotové a výškové usporiadanie vykazuje vysokú mieru rešpektu k existujúcej zástavbe rodinných domov. Porota konštatovala aj dobrý odhad celkovej mierky. Pomer objemov, odstupov, zelene, spevnených plôch verejných priestorov, spolu s areálom škôlky vytvára harmonický celok.

Stúpne počet mestských bytov

Primátor Trnavy Peter Bročka pred časom na sociálnej sieti uviedol, že „ak chce Trnava zvýšiť dostupnosť kvalitného nájomného bývania a s tým súvisiacej udržateľnej mestotvorby, musí sa stať relevantným hráčom na trhu s novými bytmi“. V troch pripravovaných zónach v Trnave vznikne v priebehu desiatich rokov potenciál zdvojnásobiť aktuálny fond mestských nájomných bytov. Konkurenčná výhoda samosprávy podľa neho je jasná.

„Nulové či minimálne náklady na pozemok, kontrola nad územným plánom, výhodnejšie financovanie a možnosť dlhodobého splátkového kalendára, bez developerského tlaku na rýchly obrat a zisk,“ uviedol. Z toho podľa neho vyplývajú výhody uprednostniť kvalitu života, získať väčšie výmery bytov, kvalitnejší verejný priestor s dôrazom na integrované sociálne a rodinné funkcie ako škôlka, seniorské služby a podobne a tiež realizovať bytový mix, zohľadňujúci spoločenské potreby.

Teraz bude podľa primátora nasledovať začiatok prípravy projektovej dokumentácie a podkladov pre úpravy územného plánu. Termín začiatku výstavby mesto zatiaľ nezverejnilo. V súčasnosti sa v lokalite nachádza zastaraný unimobunkový komplex administratívy a služieb.

 

Výsledky súťaže

1.miesto Sadovsky Architects +Marko Placemakers

2.miesto cakov partners

3. miesto DKLN

Porota:

  • Ing. arch. Ondrej Horváth  (závislý od vyhlasovateľa)
  • Ing. arch, Juraj Benetin
  • Ing. arch. Richard Kráľovič
  • Ing. arch. Soňa Balážová  (závislý od vyhlasovateľa)
  • Prof. Ing. arch. Michal Kohout (CZ)

Zdroj: archinfo