Zamestnanosť, ilustračná foto.

Stavebníctvo si zamestnanosť zatiaľ udržalo, k rastu prispievajú aj odídenci z Ukrajiny

Zamestnanosť stúpne najrýchlejšie v roku 2022 aj kvôli odídencom z Ukrajiny, potom sa rast zmierni.

V roku 2021 dosiahla v SR podľa národohospodárskej metodiky ESA 2010 celková zamestnanosť 2,385 milióna osôb. To značí pokles o 0,6 %, miernejší než 2 % predvlani. V stavebníctve stúpla o 0,4 %. Bol to po IT a vedecko­ -administratívnych službách tretí a najmenší vzostup z 10 odvetví na najvyššej úrovni štatistickej klasifikácie SK NACE.

V tomto domácom koncepte sú započítaní aj dočasne neprítomní v práci pre chorobu, zranenie, dovolenku, štrajk, študijné či iné voľno a materskú dovolenku. Vývoj v čase sa v odvetviach líšil. Zamestnanosť v IT službách dva roky iba rástla. V odborných službách jej minuloročný rast vykompenzoval výpadok v pandemickom roku a v stavebníctve pokryl tri štvrtiny.

Štruktúra zamestnanosti podľa ESA 1 (% ak nie je uvedené inak
Štruktúra zamestnanosti podľa ESA 1
(% ak nie je uvedené inak | Zdroj: ESA – European System of Integrated Economic Accounts, metodika

Vlani presiahla zamestnanosť v stavebníctve 182-tisíc osôb, na úroveň roka 2019 sa však nedostala. Podiel na zamestnanosti v ekonomike bol 7,6 % a rástol tretí rok po sebe. Naopak, v priemysle vykázali štatistici v predošlých dvoch rokoch silnejší pokles než v celom slovenskom hospodárstve.

Zároveň bol jej medziročný rast v roku 2019 menej dynamický. V ekonomike bola celková zamestnanosť za ostatné dva roky nižšia o 60-tisíc osôb a z nich viac než polovica ubudla práve v priemysle. V rozhodujúcej miere zo zamestnancov. Medzi stavbármi dominujú živnostníci a ich stúpajúci počet dvojročné prepúšťanie v podnikoch takmer eliminoval.

Možno predpokladať, že na živnosť niektorí prešli z pracovného pomeru. K rastu zamestnanosti prispievajú aj odídenci z Ukrajiny a trh práce sa v roku 2022 ďalej zotavuje. Podľa IFP zamestnanosť cudzincov atakuje historické maximá a utekajúci pred vojnou vykompenzovali odliv zamestnancov z tretích krajín počas pandémie.

Cudzozemcov pracujúcich v SR bolo v prvom polroku 2022 vyše 80-tisíc. Za 4 mesiace od vypuknutia vojny ich pribudlo 11-tisíc, bezmála 90 % boli Ukrajinky a Ukrajinci. V apríli bol celkový prírastok najvyšší, až 4-tisíc a len 10 % nepochádzalo z Ukrajiny. V tom čase sa zo žiadateľov o dočasné útočisko vo veku 18 – 64 rokov zamestnalo už 16 %.

80-tisíc cudzozemcov pracujúcich v SR bolo v prvom polroku 2022. Za 4 mesiace od vypuknutia vojny ich pribudlo 11-tisíc, bezmála 90 % boli Ukrajinky a Ukrajinci.

Pre jazykovú bariéru obsadzujú hlavne nízkokvalifikované pracovné miesta v priemysle, o ktoré sa domáci dlhodobo nezaujímajú. Aj pomocné činnosti v službách sa po dvoch rokoch reštrikcií dočkajú oživenia s rastom zamestnanosti. NBS hovorí, že trh práce odolá vonkajším vplyvom a firmy prekonajú súčasnú nepriaznivú ekonomickú situáciu bez výraznejšieho vplyvu na zamestnanosť.

V najbližších mesiacoch sa ešte počíta s nárastom pracujúcich cudzincov, ktorí zvýšia zamestnanosť a stlmia historicky vysoké pnutia na trhu práce. Pozitívny vplyv vydrží do polovice roka 2023, potom výhľady rátajú s postupným návratom odídencov na Ukrajinu. K tomu sa pridá efekt demografie, a tak počet zamestnaných osôb v prognózach NBS klesá.

Medzirocny vyvoj a prognoza na trhu prace podla VZPS 1 zmena v ak nie je uvedene inak
Medziročný vývoj a prognóza na trhu práce podľa VZPS 1 (zmena v % ak nie je uvedené inak) | Zdroj: VZPS

Podľa IFP podporia zamestnávanie v roku 2023 investície z európskych zdrojov a oživenie priemyslu, ktorý v druhom polroku už nebudú limitovať ponukové faktory. Prijatý balíček rodinných opatrení podporí motiváciu pracovať pre nízkopríjmové domácnosti z dôvodu nižšieho marginálneho zdanenia a zvýši zamestnanosť od roku 2023. Tempo rastu zamestnanosti v ekonomike sa však spomalí a dostane sa pod 1 %. Udrží ho len súkromný sektor.

Vo verejnom sektore má do roku 2025 klesať, iba v aktuálnom stúpne. Nová automobilka do roku 2030 vytvorí 3 000 pracovných miest priamo a 4-krát viac celkovo. ŠÚ SR robí výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS) v domácnostiach. Zásadná medzinárodná úprava však spôsobila, že údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s predchádzajúcimi. Započítaní sú ľudia na rodičovskej dovolenke, no platené aktivačné práce sa nezohľadňujú.

Podľa zosúladenej metodiky VZPS dosiahla v roku 2021 zamestnanosť až 2,56 milióna osôb, medziročne o 1,4 % menej a vyše 93 % z ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Stavebníctvo živilo 240-tisíc ľudí. Z nich 15 % robilo v zahraničí. Najviac spomedzi 112-tisíc osôb, ktoré mimo SR robili celkovo, čo bolo o 5,4 % menej než predvlani. Miera nezamestnanosti stúpla po zosúladení na 6,8 %.

Prognoza medzirocneho vyvoja na trhu prace podla VZPS 1 zmena v ak nie je uvedene inak
Prognoza medzirocneho vyvoja na trhu prace podla VZPS 1 zmena v ak nie je uvedene inak | VZPS

V prvom štvrťroku 2022 však spadla už tretíkrát po sebe a do konca roka by sa mala posunúť ešte bližšie k 6 %. Pre predpokladané nezapočítanie odídencov z Ukrajiny do pracovnej sily v metodike VZPS bude podľa IFP vykazovaný rast zamestnanosti relatívne pomalší než pokles miery nezamestnanosti, ktorá spadne do roku 2025 pod 5 %.

Katarína Šebejová