ASB Články na tému

stavebníctvo

O zaostávaní Slovenska za vyspelými krajinami už hovorí aj naša vlastná Národná banka Slovenska (NBS). „Vplyv pandémie na ekonomiku zvýraznil slabé miesta v kvalite života na Slovensku.“ Táto prvá veta v publikácii NBS s názvom Štrukturálne výzvy 2022 sotva povzbudí. Keď sa však dočítame, že finančná stabilita zostáva na vysokej úrovni, mohli by byť pocity lepšie. Nie sú.

Katarína Šebejová -

Do konca júla 2021 zverejnilo hospodárske výsledky za účtovný rok 2020 viac ako 231-tisíc nefinančných podnikov. Nikoho azda neprekvapí, že po rokoch rastov im v dramatickom pandemickom roku 2020 tržby klesli o 6,1 % na 185 miliárd eur. A čistý zisk sa prepadol až o 11,3 % pod 6,8 miliardy eur. Najväčšie výpadky obratu hlásilo stavebníctvo a priemysel, hlavne ten automobilový a firmy z iných odvetví naň naviazané.

Naše životné prostredie je čoraz viac zaťažované činnosťou veľkopodnikov, rozsiahlym nadmerným odlesňovaním, plytvaním vodou, znečistením pôdy, vody a ovzdušia. Zásoby fosílnych energetických zdrojov na Zemi sa čoraz viac zmenšujú, dôsledkom čoho dochádza k narastaniu ceny energií. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie môže byť tým najvhodnejším, najhospodárnejším a najdôležitejším dlhodobým riešením pre ľudstvo.