stavbari chcu od buducej vlady novy stavebny zakon
Galéria(2)

Stavbári chcú od budúcej vlády nový stavebný zákon

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) žiada budúcu vládu, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb, aby schválila nový stavebný zákon a zmenila tiež zákony o verejnom obstarávaní a o Štátnom fonde rozvoja bývania. Zdôvodňuje to potrebou vytvorenia seriózneho podnikateľského prostredia v odvetví a snahou o potlačenie korupcie napríklad pri verejnom obstarávaní stavieb.

stavbari chcu od buducej vlady novy stavebny zakon 5624 big image
Prezident ZSPS Zsolt Lukáč na tlačovej besede v stredu ďalej informoval, že je potrebné zrýchliť a skvalitniť územné aj stavebné konanie. Zavedenie kategorizácie stavieb by podľa neho malo zjednodušiť a skrátiť administratívnu a časovú náročnosť povoľovania stavieb. Stavební podnikatelia zároveň vyzývajú budúcu vládu, aby sa zaoberala ôsmimi rôznymi oblasťami, ktoré sa týkajú fungovania stavebného sektora. Očakávajú, že nová vláda vypočuje ich požiadavky a bude sa zaoberať popri príprave a schválení spomínaných troch zákonov aj problematikou verejných zdrojov, eurofondov, infraštruktúrnych stavieb, bytovej výstavby a vzdelávania.

Základom výzvy budúcej vláde je podľa stavbárov odhaľovanie príčin korupcie. „Jedna z možných príčin je práve v súvislosti so stavebným zákonom, ktorý pretrváva od roku 1976 so zhruba 28 novelizáciami. V tomto prípade máme záujem na maximálnom zjednodušení a sprehľadnení, ktoré môže viesť k transparentnosti aj v povoľovaní stavieb,“ povedal Lukáč s tým, že územnoplánovacie a stavebné konanie by malo byť rýchlejšie a korektné.

Keď stavebný úrad z rôznych príčin nevydá povolenie na stavbu, zhotoviteľ podľa neho nemôže dodržať termíny dohodnuté s investorom. „Tu môže byť zárodok toho, čo môžeme nazvať aj korupcia, nevyjasnené vzťahy aj šedá ekonomika. O takéto niečo nemáme záujem, každé korupčné správanie ide na náš úkor,“ dodal Lukáč. Dúfa pritom, že dlhodobým pôsobením a korektným správaním sa stavebným podnikateľom podarí odstrániť podozrenie, že v sektore stavebníctva je korupčné prostredie. V spojitosti s čiernymi stavbami považuje za dôležité najprv odstrániť príčiny ich vzniku v procese schvaľovania, pričom sankcie majú byť krajným riešením. „Ten, kto sa dopustí pochybenia, protizákonnej činnosti, má mať reštrikciu. Ale má mať čas a primeraný priestor, aby stavebná firma dokázala legislatívne čisto realizovať dielo,“ dodal Lukáč.

Viceprezident ZSPS a prezident skupiny Doprastav, a.s. Dušan Mráz kritizoval súčasný zákon o verejnom obstarávaní ako veľmi netransparentný. Spôsob vyhlasovania viacerých súťaží, napríklad pri výstavbe diaľnic a železničnej infraštruktúre, podľa neho môže zvyšovať tlak na korupciu. Stavební podnikatelia navrhujú prehodnotiť podmienky účasti v tendroch, kritériá na vyhodnocovanie ponúk a tiež nevyvážené zmluvné podmienky z dôvodu určovania pevných cien stavieb.

Firmy podľa zákona môžu preukazovať splnenie finančných, ekonomických či odborných podmienok aj cez tretiu osobu, ale zväz tvrdí, že v praxi sú s tým problémy. „V zákone treba jednoznačne definovať, čo sú odborné spôsobilosti,“ povedal Mráz. Ponuky v tendroch by mali byť podľa neho vyhodnocované na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky s použitím viacerých kritérií tak, aby uspela ponuka s primerane nízkou cenou plne kvalifikovaného uchádzača. V súčasnosti rozhoduje najnižšia cena, čo podľa stavbárov nie je správne, pretože po dokončení stavby môže byť vyššia. ZSPS má výhrady aj k tomu, že ceny budú povinne valorizované o infláciu len pri stavbách infraštruktúry trvajúcich tri a viac rokov a dobrovoľne bude indexácia cien uplatňovaná pri stavbách do dvoch rokov. Stavbári navrhujú, aby sa to vzťahovalo na stavby od osemnásť mesiacov.

ZSPS tiež navrhuje zaviesť nové spôsoby financovania výstavby alebo obnovy nájomných bytových domov. Podľa člena prezídia zväzu Vladimíra Juríka by malo byť možné úplné financovanie výstavby nájomných bytov len zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania bez dotácie od štátu. Obyvatelia by pritom mali mať možnosť byty odkúpiť do osobného vlastníctva zhruba po 30 rokoch. Stavební podnikatelia chcú, aby z eurofondov boli v budúcnosti financované aj programy bývania zamerané na rekonštrukciu budov a okolia sídlisk, vrátane zabezpečenia parkovania, ako aj na dobudovanie občianskej vybavenosti.

Zdroj: SITA
Ilustračné foto: Dano Veselský