ASB Články na tému

stavebný zákon

Už čoskoro vstúpi do účinnosti nová stavebná legislatíva. Konkrétne ide o zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní, ktorých návrhy Národná rada Slovenskej republiky prijala v apríli tohto roku. Práve preto vznikol úplne prvý ročník novej EPI konferencie – Stavebné právo, ktorá sa konala na konci novembra.

V apríli tohto roku Národná rada Slovenskej republiky prijala návrhy zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní. Ide o dlhoočakávanú reformu, ktorá by mala odstrániť nedostatky doterajšej legislatívy, ktorá je v platnosti už takmer 5 desaťročí. Uzavrie sa tak dlhoročná séria pokusov o komplexnú stavebnú reformu, ktorá by mala priniesť najmä výrazné zrýchlenie a zjednodušenie povoľovania výstavby.

Sú podľa vášho názoru nové stavebné zákony krokom vpred? Čo na nich oceňujete a čoho sa, naopak, obávate? Čo je podľa vás najslabším miestom aktuálneho stavebného zákona? Opýtali sme sa zástupcov z praxe – developerov a architektov.

Denisa Kureková -

Nový stavebný zkon prináša viaceré významné zmeny, ktoré by mali urýchliť územné aj stavebné konanie.