Predseda úradu Ing. Martin Hypký, MBA

Kompetencie vo výstavbe má od nového roka Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Tento nový stav platí od 1. januára 2023. Štátny úrad má všetky právomoci v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania, ktoré prebral z bývalého Ministerstva dopravy a výstavby SR, po novom Ministerstva dopravy SR.

Úradu šéfuje bývalý štátny tajomník vicepremiéra pre legislatívu Martin Hypký, ktorého do tejto funkcie vymenovala vláda 26. mája 2022. Tento ústredný orgán štátnej správy je jedným výsledkov dlho očakávanej novelizácie stavebných zákonov. Pribudlo mu 17 kompetencií v územnom plánovaní a rovnaký počet v stavebnom poriadku a vyvlastňovaní.

V portfóliu úradu bude aj budúci informačný systém Urbion, ktorý má združovať všetky stavebné procesy na jednom mieste. Výrazný prvok digitalizácie územného plánovania a výstavby majú spustiť až k 1. aprílu 2024.