Snina

Snina hľadá stavebníka takmer miliónovej zákazky

Mesto Snina vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na výstavbu Open Sports Center Multifunkčné centrum. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Ide o druhú verejnú súťaž, prvú zrušili pre pochybenia v procese verejného obstarávania (VO). Projekt rieši novostavbu multifunkčného centra v športovom areáli futbalového štadióna Open Sports Center.

„Pozostávať bude z tribúny orientovanej k hlavnému futbalovému ihrisku, pod ktorou bude umiestnené zázemie,“ uvádza sa v oznámení. Objekt má slúžiť širokej verejnosti. V jeho zázemí majú byť vytvorené priestory hlavne pre záujmovú činnosť detí a mládeže z blízkeho okolia Sniny.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je vyše 964.000 eur bez DPH. Zákazka má byť financovaná prostredníctvom projektu Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých, podporeného v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov, spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu. Snina vyhlásila prvé VO na stavebné práce ešte v marci.

„Správca programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pri následnej kontrole pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, vzhľadom na zistené pochybenia v procese VO, neodporučil pristúpiť k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom a odporučil vyhlásiť VO opätovne,“ píše sa v informácii o zrušení VO. Samospráva tak súťaž zrušila a vyhlásila novú.