Byty, Bratislava

Rezort dopravy dotuje výstavbu nájomných bytov vrátane vegetačných striech

Záujem o bývanie neklesá ani v časoch zvyšovania úrokových sadzieb hypotekárnych úverov, čo je jedna z príčin jeho nízkej dostupnosti na Slovensku.

Zároveň stúpa význam komerčného, komunálneho a štátom podporovaného nájomného bývania na pokrytie potrieb obyvateľstva. Nájomné bývanie dosiahlo u nás úroveň 6 percent, z toho jedna polovica je komerčné a druhá komunálne, konštatovala štátna tajomníčka rezortu dopravy a výstavby Katarína Bruncková počas konferencie lídrov slovenského stavebníctva v Bratislave (24. októbra) s tým, že nižší podiel nájomných bytov má z Európskej únie už iba Rumunsko.

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR poskytuje v rámci rozvoja bývania dotácie a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)aj na obstarávanie nájomných bytov mestám a obciam. Rezort v rokoch2020 a 2021 podporil obstaranie nájomných bytov samosprávami, dotáciami a úverom zo ŠFRB v objeme viac ako 120miliónov eur a samosprávy naďalej prejavujú záujem stavať nájomné byty.

Dotacie MDV SR na vystavbu najomnych bytov
Dotácie MDV SR na výstavbu nájomných bytov. | Zdroj: MDV SR

Bytová výstavba môže byť zelená

Nájomné bývanie, ktoré občanom po splnení podmienok poskytujú mestá a obce, by malo byť nielen nové, ale aj ekologické a udržateľné. Inak sa spotreba a stúpajúce ceny energií odrazia v účtoch a v peňaženkách nájomníkov, čo môže byť problém najmä pre ľudí s nízkym príjmom. Postaviť rezidenčný projekt, ktorý nebude energeticky veľmi náročný, by malo byť v záujme samosprávy ako stavebníka, zákazníka zhotoviteľa a budúceho majiteľa budovy.

Cestou, ako dosiahnuť úsporu energií v budove, je využívanie zeleného verejného obstarávania. Rezort životného prostredia na svojej stránke uvádza, že je to postup, ktorý zohľadňuje environmentálne dôsledky obstaraných tovarov, služieb a stavebných prác prostredníctvom tzv.

Environmentálnych charakteristík. „Úlohou MDV SR a rezortu životného prostredia je aktívna propagácia zeleného verejného obstarávania aj vzhľadom na čerpanie prostriedkov z plánu obnovy,“ povedala pre ASB štátna tajomníčka Bruncková.

Výhody zeleného verejného obstarávania

  • plnenie osobitných cieľov a úloh v oblasti životného prostredia (napr. energetická účinnosť, zachovanie prírodných zdrojov, znižovanie emisií CO2)
  • zlepšovaniesociálnych a zdravotných podmienok života (napr. zvyšovanie kvality života, ochrana zdravia),
  • úspora nákladov,
  • posilnenie dôvery občanov, podnikov a spoločnosti smerom k verejnej správe,
  • presadzovanie inovácií,
  • podpora vývoj konkurencieschopných environmentálnych tovarov a služieb a rozšírenietrhu o takéto produkty.

Zdroj: MŽP SR

Pri výstavbe ciest a diaľnic nemá podľa nej zelené verejné obstarávanie až také uplatnenie. Recyklované stavebné výrobky majú svoju pružnosť a iné charakteristiky, ktoré nemusia byť vhodné do veľkých infraštruktúrnych stavieb. Viac si vie predstaviť zelené obstarávanie pri občianskej vybavenosti, obnove verejných budov alebo výstavbe a rekonštrukciách budov financovaných z plánu obnovy.

Podpora pre vegetačné strechy v mestách

V prvom rade je na obstarávateľovi, či sa rozhodne obstarávať zákazku s prvkami zeleného obstarávania. „MDVSR motivuje obstarávateľov tak, že zvýhodňuje tých, ktorí zabudujú do bytového domu ‚zelené‘ prvky, ako sú príprava na elektromobilitu, zelené pochôdzne strechy,“ priblížila štátna tajomníčka.

V prípade obstarania vegetačnej strechy v nájomnom bytovom dome s najmenej 4 nadzemnými podlažiami v meste sa výška nákladu na 1 m2 podlahovej plochy zvýši o 10 eur. Takáto strecha je bez závlahového systému a nie je pochôdzna.

Tri kategórie úspornej výstavby

Podľa dotačných podmienok určuje rezort limit obstarávacích nákladov na 1 m2podlahovej plochy nájomného bytu podľa spôsobu obstarania bytu, štandardu obstarávania, úrovne výstavby budovy, sadzby dane z pridanej hodnoty pri obstarávaní a lokality. Výstavba budovy má tri kategórie: budovy s takmer nulovou spotrebou energie (úroveň výstavby 1), ultra nízka energetická úroveň výstavby (úroveň výstavby 2) a nízkoenergetická úroveň výstavby (úroveň výstavby 3).

V prípade hlavného mesta Bratislavy a jej mestských častí, kde je veľký dopyt po bývaní, je 1580 eur výška obstarávacieho nákladu výstavby/kúpy na 1 m2 bytovej plochy v prípade ultranízkej energetickej náročnosti pri nájomnom byte v bežnom štandarde s DPH 20 percent. V prípade nízkoenergetickej výstavby je to menej –980 eur.

Ak by samosprávy v Bratislave chceli stavať/kúpiť nájomné byty v nižšom štandarde pri tej istej sadzbe dane (20 percent), pri úrovni výstavby 1 je výška obstarávacieho nákladu 1280 eur, pri úrovni výstavby 2 – 1190 eur a pri úrovni výstavby 3 – 680 eur na 1m2 podlahovej plochy bytu.

Na porovnanie, pre mestá a obce s počtom obyvateľov do 10-tisíc je výška obstarávacieho nákladu pri úrovni výstavby1 v nižšom štandarde–970 eur, pri úrovni výstavby 2 – 880 eur a pri výstavbe úrovne 3 –680 eur.

ST Katarina Brunckova foto mais
Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková | Zdroj: MDV SR