Štátna tajomníčka Katarína Bruncková
Štátna tajomníčka Katarína Bruncková Zdroj: MDaV SR