Projekt minuloročného víťaza Young Architect Award už vzniká. Témou 2019 je nájomné bývanie

Účastníci architektonickej prehliadky Young Architect Award sa tento rok zamerajú na nájomné bývanie. Svoje práce môžu prihlasovať študenti aj začínajúci architekti do 33 rokov. Uzávierka prihlášok je 28. 6. 2019. Súťaž sa koná v rámci medzinárodného stavebného veľtrhu FOR ARCH. Ceremoniál s vyhlásením výsledkov prebehne 10. 9. 2019 v Centre architektúry a mestského plánovania CAMP v Prahe.

Blíži sa uzávierka 11. ročníka súťaže a aj tento rok čaká na výhercu hlavnej ceny okrem finančnej odmeny aj spolupráca s generálnym partnerom, spoločnosťou CEMEX Czech Republic.

„Ako spoločnosť sa snažíme pomáhať nadaným ľuďom, pretože oni určujú smer budúceho vývoja. Sme hrdí, že aj v Českej republike môžeme podporiť talentovaných mladých architektov,“ hovorí Vesselin Barliev, Public Affairs and Communication Manager v spoločnosti CEMEX Czech Republic. Túto príležitosť využil vlaňajší držiteľ titulu CEMEX Young Architect Award 2018 Dušan Štefanič, ktorý spoločne so svojou ženou pripravil návrh betónového mobiliára v obci Prachovice.

Pieskovisko
Pieskovisko |

Prachovice, ležiace v severnej časti Železných hôr, vníma ako tieň monumentálnej povrchovej bane na vápenec a továrne na jeho spracovanie. „Značkou“ obce je tak lom. Tento nepomer vzťahu (obce a lomu) trošku koriguje. Značená turistická trasa z Vápenného Podolu od starej pece okolo „komornej“ vyhliadky sa končí na hranici obce a bane. V jej závere smeruje tento ťah po existujúcom chodníku k obytnému bloku a vytvára tu doteraz chýbajúci cieľ cesty. Lapidárne formy sú spojivom všetkých jej vstupov.

Ihrisko v noci
Ihrisko v noci |

„Starú betónovú plochu medzi panelovou zástavbou so zeleňou, u ktorej ústí cesta od Vápenného Podolu, doplňujeme dvoma stĺpami čoby pomyselnou bránou. Do ich niky je možné upevniť sieť v rôznych výškach pre športové aktivity. V noci betónové stĺpy tlmene žiaria, fosforeskujú. U tejto plochy situujeme dlhšiu lavičku s pítkom a žlabom v zemi pre odpočinok po hre i hru samotnú.

V rámci územia, kúsok od staronového ihriska, presúvame morálne a fyzicky zastaralé pieskovisko viac pod dohľad z okien. Jedna časť kruhu je zároveň sedákom pre rodičov. Malú plochu, na ktorej stoja dnes už nevyužívané tyče pre koberce a vešanie prádla, doplňujeme workoutovým vybavením. Dosluhujúce lavičky nahradzujeme novými.

Nové vstupy v území umiestňujeme tak, aby priestor ostal zeleným a pobytovým pre všetky vekové kategórie,“ dopĺňajú manželia Štefaničovci.

Workoutové miesto
Workoutové miesto |

Odborná porota bude opäť zložená z vynikajúcich architektov

Zloženie odbornej komisie posudzujúcej návrhy mladých architektov zásadným spôsobom ovplyvňuje úroveň súťaže. Preto v nej aj tentokrát zasadnú renomovaní architekti, ktorí pod vedením Reginy Loukotovej, rektorky architektonickej školy ARCHIP, rozhodnú o tom, ktoré práce najlepšie naplnili požiadavky súťaže. Pozvanie do poroty tento rok prijal aj architekt a odborník na zadávanie verejných zákaziek Michal Fišer (ateliér tři architekti), Adam Halíř z oceňovaného ateliéru PROJEKTIL ARCHITEKTI, českobudějovický popularizátor architektúry Miroslav Vodák (CBArchitektura) a Jan Vondrák z libereckého ateliéru Mjölk architekti. Poslední dvaja menovaní boli minulý rok nominovaní na cenu Architekt roku. Neoddeliteľnou súčasťou poroty je zástupca nadácie „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“ Josef Pechar.

„Úlohou súťažiacich bude naplniť potenciál nájomného bývania, zapojiť návrh do kontextu miesta, rešpektovať existujúcu zástavbu aj zloženie obyvateľstva atď. Dôležitý je aj následný prínos navrhnutého riešenia z hľadiska celkovej kvality života na danom mieste, ale i v blízkom a vzdialenejšom okolí,“ hovorí predsedníčka poroty Regina Loukotová.

Generálny partner: CEMEX Czech Republic
Hlavný partner: YIT Stavo s.r.o.
S finančnou podporou: Hl. m. Praha, Státní fond životního prostředí
Partneri: IPR Praha, Národní technické muzeum, nadácia „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“, FOR ARCH, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, SPYRON, PVA EXPO PRAHA
Záštita: MK, MMR, MŠMT, MŽP, SFŽP, SMO ČR, Hl. m. Praha, ČKA, ČKAIT, HK ČR
Partnerské školy: ČVUT v Prahe, FUA TU v Liberci, FA VUT v Brne, FAST VUT v Brne, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF Mendelova univerzita v Brne, ARCHIP, ČZU v Prahe, FA STU v Bratislave
Hlavní mediálni partneri: ARCHITECT+, TV Architect, Moderní obec, Earch., archiweb.cz
Mediálni partneri: INTRO, ERA21, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, Stavba, TV Architect, PROPAMÁTKY, PRO města a obce, Dřevo&stavby, Inspirati, Sky paper

Kontakty:
Manažérka projektu: Iveta Wagnerová, e-mail: wagnerova@abf.cz, tel.: +420 739 003 161
Viac informácií: www.yaa.cz

Zdroj: PR článok ABF, a.s.