Ilustračná foto

Pripomíname si Svetový deň vody

Témou Svetového dňa vody 2022, ktorý si už takmer tri desaťročia pripomíname 22. marca, je „Podzemná voda“. Cieľom tohtoročnej kampane je vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy.

Myšlienka ustanoviť tento deň za Svetový deň vody vznikla na pôde OSN v roku 1992 počas konferencie OSN o životnom prostredí v Riu de Janeiro. V tento deň by si mal svet pripomenúť dôležitosť vody pre život a zdravie človeka, produkciu potravín, zachovanie ekosystému a jej nenahraditeľnosť v ekonomickom a sociálnom rozvoji spoločnosti.

Problém vody sa stáva jedným z najzávažnejších na Zemi, a to nielen pokiaľ ide o jej využívanie, ale aj o ochranu jej zdrojov. Vyše dva miliardy ľudí dnes vo svete nemajú prístup k pitnej vode, čo je hlavnou príčinou hladu, chorôb a biedy. OSN preto dlhodobo venuje pozornosť ochrane vôd a jedným z jej rozvojových cieľov je znížiť počet ľudí, ktorí nemajú prístup k pitnej vode na polovicu.

V tento deň by si mal svet pripomenúť dôležitosť vody pre život
V tento deň by si mal svet pripomenúť dôležitosť vody pre život. | Zdroj: Unsplash

Takmer všetka tekutá sladká voda na svete je podzemná voda (98 %), ktorú dostávame na povrch pomocou čerpadiel a studní. Bez podzemnej vody by život nebol možný.

Väčšina suchých oblastí sveta od nej úplne závisí a veľká časť podzemnej vody je voda, ktorú používame na pitie, sanitáciu, výrobu potravín a priemyselné procesy. Podzemná voda je mimoriadne dôležitá aj pre zdravé fungovanie ekosystémov, ako sú mokrade a rieky.

Kvalita a znečistenie podzemných vôd

Požiadavky na spotrebu vody sa neustále zvyšujú, aby uspokojili potreby rastúcej svetovej populácie. V súčasnosti už viac než sedem miliárd ľudí potrebuje stále viac vody na výrobu a zabezpečenie potravín, energie, na priemyselné a domáce použitie. Ďalším tlakom na spotrebu vody je rýchly rozvoj urbanizácie, znečisťovanie životného prostredia a zmeny klímy, ktoré ohrozujú vodné zdroje.

Potenciálnymi hrozbami pre kvalitu podzemných vôd sú prirodzená kontaminácia a zdroje kontaminantov z využívania pôdy a iných ľudských činností (antropogénna kontaminácia). Prirodzene sa vyskytujúce znečistenie podzemných vôd arzénom postihuje milióny ľudí na všetkých kontinentoch.

Problém vody sa stáva jedným z najzávažnejších na Zemi, a to nielen pokiaľ ide o jej využívanie, ale aj o ochranu jej zdrojov.
Problém vody sa stáva jedným z najzávažnejších na Zemi, a to nielen pokiaľ ide o jej využívanie, ale aj o ochranu jej zdrojov. | Zdroj: Unsplash

Na druhej strane antropogénna kontaminácia je zapríčinená intenzifikáciou poľnohospodárstva, urbanizáciou, rastom populácie a zmenou klímy, pričom dusičnany sú najčastejším kontaminantom podzemných vôd. Sanácia znečistenej podzemnej vody je často dlhý a náročný proces, čo v konečnom dôsledku zvyšuje náklady na jej spracovanie, niekedy dokonca znemožňuje jej využitie.

Studňa – stále zdroj pitnej vody?

Studne ako zdroj pitnej vody sa budovali už v staroveku. V stredoveku, keď sa na hradoch stávali významným zdrojom pitnej vody v čase obliehania, sa kopali do veľkých hĺbok. Napriek neustálemu rozvoju a budovaniu verejných vodovodov sú vlastné studne v niektorých oblastiach Slovenska pri zásobovaní pitnou vodou pre obyvateľov nevyhnutnosťou. Ako zdroj pitnej a závlahovej vody ich využívajú aj záhradkári a chalupári.

Pre niektorých obyvateľov sú popri verejným vodovodom doplnkovým zdrojom, ktorý využívajú nielen na úžitkové účely v domácnosti a na záhrade, ale aj na pitie. Vedú ich k tomu zdanlivo nízke náklady a jednoduchá cesta k získaniu zdroja vody, o ktorý navyše „nie je potrebné sa starať“.

Ilustračná foto
Ilustračná foto | Zdroj: Unsplash

A vyznávačov zdravého životného štýlu aj presvedčenie, že neupravovaná voda zo studne je pre ľudský organizmus v porovnaní s vodou z  verejného vodovodu vždy zdravšia a prospešnejšia.

Na tieto, dovolím si povedať, mýty si však treba dávať pozor. Dôležité je všimnúť si napríklad obsah dusičnanov, dusitanov a mikrobiologickej kvality vody. Aj keď sa vám vzhľad, vôňa a chuť vody môže zdať lahodná, nie vždy je aj nezávadná a určená na pitie bez predchádzajúcej úpravy. Skôr ako sa pustíme do využívania vody z domácich zdrojov, je viac ako dôležité dať si kvalitu vody otestovať.

Dni otvorených dverí

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR majú počas Svetového dňa vody pre verejnosť pripravené rôzne aktivity. Aj spomínané testovanie kvality vody. Počas stanovených termínov budú zapojené úrady poskytovať v prvom rade odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody.

Na vybraných regionálnych úradoch budú k dispozícii aj bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní. Čakajú nás Dni otvorených dverí. Túto tradíciu už niekoľko rokov pestuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Návštevníkom ponúka v piatok 28. marca v čase od 9:00 do 16:00 prehliadku pracovísk vrátane ukážok odborného výkladu so zameraním na meteorológiu, klimatológiu, hydrológiu a monitorovanie kvality ovzdušia a vody v strediskách v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a aerologickej stanici Poprad-Gánovce.

V sobotu 29. marca od 10:00 do 15:00 budú verejnosti sprístupnené pracoviská v Bratislave na Kolibe, meteorologické stanice a observatóriá v Dudinciach, Hurbanove, Jaslovských Bohuniciach, Liesku, Stropkove – Tisinci, Telgárte, Trebišove – Milhostove, ako aj letiská v Kamenici nad Cirochou, v Nitre – Janíkovciach a Prievidzi.

Výskumný ústav vodného hospodárstva pripravil na stredu 19. marca pre deti základných a stredných škôl exkurzie spojené s premietaním filmov o vode a životnom prostredí. Žiaci sa budú môcť oboznámiť s prácou hydrotechnického a Národného referenčného laboratória.

Broňa Tarnócy