Pripomíname si Svetový deň vody

Ilustračná foto
Zdroj: Unsplash

Témou Svetového dňa vody 2022, ktorý si už takmer tri desaťročia pripomíname 22. marca, je „Podzemná voda“. Cieľom tohtoročnej kampane je vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy.

Myšlienka ustanoviť tento deň za Svetový deň vody vznikla na pôde OSN v roku 1992 počas konferencie OSN o životnom prostredí v Riu de Janeiro. V tento deň by si mal svet pripomenúť dôležitosť vody pre život a zdravie človeka, produkciu potravín, zachovanie ekosystému a jej nenahraditeľnosť v ekonomickom a sociálnom rozvoji spoločnosti.

Problém vody sa stáva jedným z najzávažnejších na Zemi, a to nielen pokiaľ ide o jej využívanie, ale aj o ochranu jej zdrojov. Vyše dva miliardy ľudí dnes vo svete nemajú prístup k pitnej vode, čo je hlavnou príčinou hladu, chorôb a biedy. OSN preto dlhodobo venuje pozornosť ochrane vôd a jedným z jej rozvojových cieľov je znížiť počet ľudí, ktorí nemajú prístup k pitnej vode na polovicu.

V tento deň by si mal svet pripomenúť dôležitosť vody pre život
V tento deň by si mal svet pripomenúť dôležitosť vody pre život. | Zdroj: Unsplash

Takmer všetka tekutá sladká voda na svete je podzemná voda (98 %), ktorú dostávame na povrch pomocou čerpadiel a studní. Bez podzemnej vody by život nebol možný.

Väčšina suchých oblastí sveta od nej úplne závisí a veľká časť podzemnej vody je voda, ktorú používame na pitie, sanitáciu, výrobu potravín a priemyselné procesy. Podzemná voda je mimoriadne dôležitá aj pre zdravé fungovanie ekosystémov, ako sú mokrade a rieky.

Kvalita a znečistenie podzemných vôd

Požiadavky na spotrebu vody sa neustále zvyšujú, aby uspokojili potreby rastúcej svetovej populácie. V súčasnosti už viac než sedem miliárd ľudí potrebuje stále viac vody na výrobu a zabezpečenie potravín, energie, na priemyselné a domáce použitie. Ďalším tlakom na spotrebu vody je rýchly rozvoj urbanizácie, znečisťovanie životného prostredia a zmeny klímy, ktoré ohrozujú vodné zdroje.

Potenciálnymi hrozbami pre kvalitu podzemných vôd sú prirodzená kontaminácia a zdroje kontaminantov z využívania pôdy a iných ľudských činností (antropogénna kontaminácia). Prirodzene sa vyskytujúce znečistenie podzemných vôd arzénom postihuje milióny ľudí na všetkých kontinentoch.

Problém vody sa stáva jedným z najzávažnejších na Zemi, a to nielen pokiaľ ide o jej využívanie, ale aj o ochranu jej zdrojov.
Problém vody sa stáva jedným z najzávažnejších na Zemi, a to nielen pokiaľ ide o jej využívanie, ale aj o ochranu jej zdrojov. | Zdroj: Unsplash

Na druhej strane antropogénna kontaminácia je zapríčinená intenzifikáciou poľnohospodárstva, urbanizáciou, rastom populácie a zmenou klímy, pričom dusičnany sú najčastejším kontaminantom podzemných vôd. Sanácia znečistenej podzemnej vody je často dlhý a náročný proces, čo v konečnom dôsledku zvyšuje náklady na jej spracovanie, niekedy dokonca znemožňuje jej využitie.

Studňa – stále zdroj pitnej vody?

Studne ako zdroj pitnej vody sa budovali už v staroveku. V stredoveku, keď sa na hradoch stávali významným zdrojom pitnej vody v čase obliehania, sa kopali do veľkých hĺbok. Napriek neustálemu rozvoju a budovaniu verejných vodovodov sú vlastné studne v niektorých oblastiach Slovenska pri zásobovaní pitnou vodou pre obyvateľov nevyhnutnosťou. Ako zdroj pitnej a závlahovej vody ich využívajú aj záhradkári a chalupári.

Pre niektorých obyvateľov sú popri verejným vodovodom doplnkovým zdrojom, ktorý využívajú nielen na úžitkové účely v domácnosti a na záhrade, ale aj na pitie. Vedú ich k tomu zdanlivo nízke náklady a jednoduchá cesta k získaniu zdroja vody, o ktorý navyše „nie je potrebné sa starať“.

Ilustračná foto
Ilustračná foto | Zdroj: Unsplash

A vyznávačov zdravého životného štýlu aj presvedčenie, že neupravovaná voda zo studne je pre ľudský organizmus v porovnaní s vodou z  verejného vodovodu vždy zdravšia a prospešnejšia.

Na tieto, dovolím si povedať, mýty si však treba dávať pozor. Dôležité je všimnúť si napríklad obsah dusičnanov, dusitanov a mikrobiologickej kvality vody. Aj keď sa vám vzhľad, vôňa a chuť vody môže zdať lahodná, nie vždy je aj nezávadná a určená na pitie bez predchádzajúcej úpravy. Skôr ako sa pustíme do využívania vody z domácich zdrojov, je viac ako dôležité dať si kvalitu vody otestovať.

Dni otvorených dverí

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR majú počas Svetového dňa vody pre verejnosť pripravené rôzne aktivity. Aj spomínané testovanie kvality vody. Počas stanovených termínov budú zapojené úrady poskytovať v prvom rade odborné poradenstvo v oblasti zásobovania, zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody.

Na vybraných regionálnych úradoch budú k dispozícii aj bezplatné orientačné analýzy vôd zo studní. Čakajú nás Dni otvorených dverí. Túto tradíciu už niekoľko rokov pestuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Návštevníkom ponúka v piatok 28. marca v čase od 9:00 do 16:00 prehliadku pracovísk vrátane ukážok odborného výkladu so zameraním na meteorológiu, klimatológiu, hydrológiu a monitorovanie kvality ovzdušia a vody v strediskách v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a aerologickej stanici Poprad-Gánovce.

V sobotu 29. marca od 10:00 do 15:00 budú verejnosti sprístupnené pracoviská v Bratislave na Kolibe, meteorologické stanice a observatóriá v Dudinciach, Hurbanove, Jaslovských Bohuniciach, Liesku, Stropkove – Tisinci, Telgárte, Trebišove – Milhostove, ako aj letiská v Kamenici nad Cirochou, v Nitre – Janíkovciach a Prievidzi.

Výskumný ústav vodného hospodárstva pripravil na stredu 19. marca pre deti základných a stredných škôl exkurzie spojené s premietaním filmov o vode a životnom prostredí. Žiaci sa budú môcť oboznámiť s prácou hydrotechnického a Národného referenčného laboratória.

Broňa Tarnócy
KategórieAktuálne