Obnoviteľné zdroje energie

Aby bola obnova rodinného domu efektívna, vyžaduje si obnoviteľné zdroje energie

Partneri sekcie:

Aby sa ambície Plánu obnovy na dotáciu rodinných domov naplnili, je podľa odborníkov nevyhnutné v čo najvyššej miere využiť obnoviteľné zdroje energie.

Slovensko deklaruje v Pláne obnovy spolufinancovať obnovu 30 tisíc rodinných domov. Dôraz sa má klásť na štyri hlavné piliere obnovy – zateplenie plášťa, zateplenie strechy, výmena okien a výmena vykurovacieho zariadenia. Aby sa však tieto ambície naplnili, je potrebné čo najviac využiť obnoviteľné zdroje energie.

Pri celkovom počte takmer milión rodinných domov sa Plán obnovy týka iba 3 % všetkých rodinných domov. Vzhľadom na toto relatívne nízke percento je preto potrebný maximálny úžitok.

To znamená cieliť na domy, ktoré rekonštrukciu potrebujú najviac a maximalizovať ich energetickú úspornosť. Plán obnovy však určil minimálnu výšku úspor primárnej energie na 30 %, čo v praxi znamená, že majiteľovi stačí dom zatepliť.

„Európska únia dlhodobo avizuje odklon od fosílnych palív, ktorý sa má prejaviť aj v sektore bývania. Využitie najnovších inovácií a technológií, predovšetkým výmena vykurovacieho zariadenia za obnoviteľný zdroj, by tak mala byť prioritou. Ostatne, dekarbonizácia a zvýšenie podielu OZE patria aj medzi hlavné ciele Plánu obnovy,“ upozorňuje Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

Nastavenie zeleného trendu aj na Slovensku

Na Slovensku máme dlhodobý problém s kvalitou ovzdušia, a to najmä v Banskobystrickom a Košickom kraji. Ľudia kúria tuhými palivami, často v nekvalitných spaľovacích zariadeniach. Za neustále prekračovanie limitov tuhých PM častíc čelíme dokonca žalobe zo strany Európskej komisie.

Tento problém sa Slovensko snaží riešiť aj v Pláne obnovy, a to dotáciou na výmenu kotla na pevné palivo za zemný plyn. Toto riešenie však nie je v úplnom súlade s plánmi Európskej komisie, pričom aj viacerí poslanci Európskeho parlamentu upozornili na potrebu masívnejšej podpory obnoviteľných zdrojov.

„Slovensko je nadpriemerne plynofikovaná krajina a využívanie zemného plynu má u nás silné korene. Do budúcna však treba hľadať nové spôsoby kúrenia a chladenia, založené na bezemisných zdrojoch. Peniaze z Plánu obnovy sú skvelou šancou na nastavenie skutočne zeleného trendu aj na Slovensku. Nemusíme pritom vymýšľať nič nové. Využívaním OZE v teplárenstve sa môžeme inšpirovať príkladmi zo zahraničia,“ hovorí Lucia Palmanová, koordinátorka SAPI pre politiku OZE.

Kľúčovú úlohu budú hrať tepelné čerpadlá

Podľa Lucie Palmanovej môžeme OZE využívať na kúrenie a chladenie hneď dvoma spôsobmi. Priamou premenou obnoviteľného zdroja na teplo prostredníctvom solárnych panelov alebo využívaním elektriny z OZE na produkciu tepla prostredníctvom tepelných čerpadiel či elektrického ohrievača.

„Tepelné čerpadlá budú hrať v teplárenstve kľúčovú úlohu. Do roku 2050 by totiž mal ich podiel na celkovom dopyte predstavovať 27 %. V rámci EÚ sa počíta s inštaláciou cez 80 miliónov tepelných čerpadiel,“ uzatvára Lucia Palmanová.

Z výsledkov prieskumu pritom vyplýva, že ľudia na Slovensku majú záujem využívať obnoviteľné zdroje vo svojich domácnostiach. Mnohým dokonca nevadí vziať si na tento účel od banky zelenú hypotéku, keďže si uvedomujú návratnosť a efektivitu zelených riešení. Väčšina obyvateľstva však napriek tomu nemá dostatok informácií, aby sa vedela zodpovedne rozhodnúť a neuchýlila sa k riešeniam, ktoré sú možno lacné dnes, no v budúcnosti ich násobne preplatia.

Pozornosť a financie z Plánu obnovy by tak podľa SAPI mali smerovať aj na zvyšovanie informovanosti a záujmu obyvateľov.

SAPI