Pokles cien energií by slovenskí odberatelia nemali tak skoro čakať, avizuje regulačný úrad

Ilustračná, energie
Zdroj: iSotck

Terajšie prognózy podľa ÚRSO nenaznačujú výrazný pokles cien ani do konca roka 2024.

Slovenské domácnosti či firmy by nemali minimálne ešte dva roky očakávať pokles cien energií. Podľa aktuálnych prognóz to tvrdí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). „Na začiatku roka 2022 sa očakávalo, že sa situácia ustáli, že veľkoobchodné ceny energií postupne klesnú. Avšak terajšie prognózy nenaznačujú výrazný pokles cien ani do konca roka 2024,“ uviedol regulačný úrad.

Pandémia a neskôr vojna na Ukrajine veľmi výrazne ovplyvnili najmä ceny elektriny a plynu. Situácia na trhu s energiami súvisiaca s vysokým nárastom cien komodít negatívne zastihla podľa regulátora všetkých účastníkov trhu – odberateľov, dodávateľov, prevádzkovateľov sústav a sietí.

Odberatelia v podnikateľských kategóriách môžu podľa ÚRSO očakávať nárast nákladov za energie v prípade integrovaného odberu elektriny aj plynu oproti minulému roku aj o viac ako 60 %. „Bohužiaľ, je to realitou,“ konštatoval regulačný úrad.

Ostatné podnikateľské subjekty mimo regulovaného segmentu trhu s elektrinou a trhu s plynom, ktoré majú ceny zmluvne dohodnuté a ktoré kopírujú aktuálne veľkoobchodné ceny energií znášajú nepriaznivú súčasnú situáciu na trhu v plnom rozsahu. Platby za dodávku energií im stúpli aj niekoľkonásobne. Najhoršie sú na tom tí podnikatelia, ktorí nestihli uzavrieť zmluvu s fixnou cenou do konca roka 2021, respektíve im aktuálna zmluva končí v tomto období.

„Vzhľadom na nízku likviditu na veľkoobchodnom trhu im dodávateľ dokáže zabezpečovať nákup komodity prakticky len na spotovom trhu, čoho dôsledkom je, že sú vystavení najextrémnejším cenám, ktoré sa navyše v priebehu čase veľmi dynamicky menia,“ doplnil regulačný úrad.

Enormnému nárastu nákladov na energie čelia všetci odberatelia v EÚ. Slovenský regulačný úrad odporúča odberateľom zefektívniť svoju spotrebu.

„Inými slovami, je potrebné zaoberať sa okrem jednotkovej ceny energií aj otázkou celkového, napríklad ročného nákladu na zabezpečenie energií, pričom to druhé sa dá ovplyvniť v prvom rade optimalizáciou energetických parametrov domácností, ale najmä optimalizáciou spotrebiteľských návykov. Je potrebné zdôrazniť, že najlacnejšia energia je vždy tá, ktorú spotrebiteľ nemá potrebu odobrať zo sústavy alebo siete,“ uzavrel regulačný úrad.

SITA
KategórieAktuálneZnačky