Obnoviteľné zdroje energie

Masívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie bráni administratívna záťaž

Partneri sekcie:

Fotovoltika na každej novej budove? Dopyt je, ale masívnemu využitiu OZE bránia administratíva záťaž a zdĺhavý povoľovací proces, tvrdia zástupcovia Slovenskej klimatickej iniciatívy.

Zverejnením akčného plánu REPowerEU a solárnej stratégie EÚ otvorila Európska komisia cestu masívnemu využívaniu obnoviteľných zdrojov a hlavne solárnej energie na výrobu elektrickej energie a tepla.

Keďže Európska komisia navrhuje vyšší cieľ v oblasti obnoviteľnej energie už na rok 2030, bude potrebné, aby Slovensko urýchlene znížilo administratívnu záťaž a skrátilo lehoty na povoľovanie projektov obnoviteľných zdrojov. Postupne tiež budeme musieť do našej legislatívy zakotviť povinnosť umiestňovať na strechy v nových verejných, komerčných a bytových budov fotovoltických panelov.

„V čase, keď sa aj Slovensko snaží zabezpečiť alternatívne zdroje energie, je vhodná chvíľa pozrieť sa na rozšírenie strešnej fotovoltiky a zabezpečiť bezpečné dodávky energie pre svojich občanov a zároveň ich chrániť pred kolísaním cien energií. Verejný dopyt po energii vyrobenej zo Slnka je na Slovensku vysoký. Fotovoltika umožňuje, aby občania a komunity zohrali svoju úlohu pri transformácii energie a pomohli zmierniť už aj tak jasné dôsledky zmeny klímy,“ povedala Kateřina Chajdiaková, koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy.

Investície do strešných solárnych fotovoltických panelov znižujú účty za energiu a umožňujú občanom a komunitám stať sa výrobcami vlastnej obnoviteľnej elektriny. Sú to riešenia, ktoré pomáhajú zvyšovať našu energetickú sebestačnosť a pomáhajú aj pri riešení klimatickej krízy.

Prvé kroky v solárnej strešnej revolúcii

„Signál, ktorý dala Európska komisia prostredníctvom svojho plánu REPoweREU vítame a podporujeme logický sled, kde v prvom rade je potrebné podporiť úspory energií, následne podporiť rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a až následne hľadať zdroje pre diverzifikáciu zdrojov. Slovensko musí však aj ako krajina prijať jasný plán a vyslať jednoznačný signál, ako sa postupne zbavíme závislosti na fosílnych palivách a to nie len z Ruska. Na takýto signál od kompetentných predstaviteľov štátu však ešte len čakáme,“ konštatovala Kateřina Chajdiaková.

Dnes 26 odborných organizácií v rámci šiestich krajín EÚ vyzýva svojich lídrov, aby urýchlene zaviedli potrebné opatrenia a umožnili bezprecedentné rozšírenie solárnych fotovoltických zariadení na strechách, čo budú prvé veľké kroky v solárnej strešnej revolúcii. To umožní občanom a komunitám plne sa zapojiť do spravodlivého energetického prechodu.

Slovenská klimatická iniciatíva