Šetrenie energií verejné budovy

Štátna správa a verejné inštitúcie pôjdu príkladom a začnú povinne šetriť aspoň 15 % energie

Opatrenia na zníženie energií v administratívnych budovách vo vlastníctve štátu si môžu úrady nakombinovať z navrhovaného balíka podľa seba. Povinné šetrenie aspoň 15 % sa netýka nemocníc, zariadení sociálnych služieb ani škôl.

Vláda schválila súbor opatrení na zníženie spotreby energií vo verejnej správe. Cieľom je dosiahnuť v administratívnych budovách v správe ministerstiev v období od 1. októbra 2022 do 30. apríla 2023 úsporu energie aspoň o 15 percent v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2019 a 2020. Vďaka úspore môže celý sektor verejnej správy v roku 2023 ušetriť 148 až 191 miliónov eur.

Ministerstvo životného prostredia SR navrhuje znížiť teplotu vykurovania, dodržiavať útlmový režim vykurovania, obmedziť využívanie nepotrebných elektrických spotrebičov, inštalovať izolačné odrazové panely za radiátory, ukončiť vonkajšie osvetľovanie verejných budov, uskutočniť informačnú kampaň, zaviesť povinnú prácu z domu na určité obdobie, využiť existujúce inštitúty právneho poriadku SR, hydraulicky vyregulovať tepelné sústavy, zaizolovať tepelné rozvody, osadiť termoregulačné hlavice, vymeniť neefektívne technológie osvetlenia za LED či vykonať energetické audity.

„Energetická kríza spojená s klimatickou je tá najväčšia výzva, ktorej čelí celá Európa. Štátna správa a verejné inštitúcie musia ísť príkladom a začať šetriť čo najskôr a čo najefektívnejšie. Predkladám komplexný súbor opatrení, ktoré šetria nielen rozpočet, ale aj životné prostredie,“ uviedol minister životného prostredia Ján Budaj.

Poskytovanie služieb občanom zostane bez zmien

Minister predstavil súbor opatrení, ktoré si úrady budú môcť nakombinovať podľa svojich požiadaviek. Je na každom úrade, ako cieľ dosiahne. Vláda SR vytvorí podmienky pre realizáciu tých opatrení, ktoré dnes nie sú možné z legislatívnych a iných dôvodov. Úsporné opatrenia sú zamerané predovšetkým na administratívne budovy vo vlastníctve štátu.

Opatrenia a ciele sa nevzťahujú na špeciálne priestory, ako sú nemocnice, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, školské zariadenia či zariadenia na výkon väzby, alebo výkon trestu odňatia slobody.

Ak pôjde o prenájom, špecifické opatrenia budú realizované na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom. Ak by bola implementácia opatrenia spojená so sankciami zo strany dodávateľa, bude táto skutočnosť zohľadnená. Zohľadnia sa aj špecifiká energetických systémov jednotlivých verejných budov, teda ich využitia či zamerania, aby sa opatrenia realizovali primerane a nedošlo k ohrozeniu poskytovania verejných služieb občanom.

SITA