Energie, plyn, ilustračná

Na Slovensku skrachoval už šiesty alternatívny dodávateľ energií

Spoločnosť Greenlogy na svojej internetovej stránke informovala, že vzniknutá situácia ich nesmierne mrzí.

Na Slovensku skrachoval ďalší alternatívny dodávateľ energií. Po spoločnostiach Slovakia Energy, BCF Energy, Smart Energy Contractor SEC a Twinlogy, stratila spôsobilosť dodávať svojim zákazníkom zemný plyn firma Greenlogy.

Od prvého februárového dňa už 112 odberných miest prebral Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ako dodávateľ poslednej inštancie. Spoločnosť Greenlogy na svojej internetovej stránke informovala, že vzniknutá situácia ich nesmierne mrzí.

„Prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu spoločnosť SPP – distribúcia oznamuje, že 31. januára 2022 došlo vo vzťahu k zmluvným odberným miestam spoločnosti Greenlogy, k strate spôsobilosti dodávať plyn,“ informoval hovorca SPP – distribúcia Milan Vanga.

Uplatnenie inštitútu dodávateľa poslednej inštancie znamená, že po dobu najviac troch mesiacov bude dodávateľom plynu pre dotknutých odberateľov dodávateľ poslednej inštancie, čiže SPP. Lehota troch mesiacov poskytuje odberateľom čas na uzatvorenie zmluvy o dodávke zemného plynu s dodávateľom podľa ich slobodného výberu.

„Upozorňujeme, že ak dodávateľ stratí voči svojím zmluvným odberateľom spôsobilosť plniť predmet zmluvy o dodávke plynu, resp. zmluvy o združenej dodávke plynu, tieto zanikajú dňom straty spôsobilosti dodávateľa dodávať plyn. Dotknutí odberatelia plynu sú povinní uhradiť cenu za dodávku plynu spoločnosti SPP, ako dodávateľovi poslednej inštancie,“ uzavrel Vanga.

V prípade, že odberateľ v stanovenej lehote neuzatvorí zmluvu o dodávke so žiadnym dodávateľom, stane sa automaticky zákazníkom SPP. Značka Greenlogy vznikla v roku 2019. Založil ju Peter Kalman s manželkou. Vďaka svojej spoločnosti chceli dodávať zákazníkom energie vyrobené výhradne z obnoviteľných zdrojov.

SITA