Stavebné zákony, ilustračná

Organizácia Via Iuris žiada poslancov, aby neschválili nové stavebné zákony

Zdôvodnila to tým, že sú nekvalitne spracované a nevyvážené v prospech developerov a na úkor obyvateľov územia, v ktorom sa má uskutočniť výstavba.

Organizácia Via Iuris žiada poslancov parlamentu, aby nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe v navrhnutej podobe odmietli. Zdôvodnila to tým, že sú nekvalitne spracované a nevyvážené v prospech developerov a na úkor obyvateľov územia, v ktorom sa má uskutočniť výstavba.

Ako organizácia v utorok informovala, svoje pripomienky k návrhom stavebných zákonov zaslala poslancom, ktorí začali o nich v utorok rokovať v prvom čítaní. „Znenie pôvodných návrhov stavebných zákonov sa síce v priebehu ich prijímania menilo, ich súčasné znenie je naďalej nekvalitné a nevyvážené,” uviedla advokátka Eva Kováčechová spolupracujúca s Via Iuris.

„Nová stavebná legislatíva obsahuje množstvo zásadných chýb, neumožňuje dostatočnú účasť verejnosti pri povoľovaní výstavby v území, je v rozpore s medzinárodným dohovorom. Žiadame preto poslancov a poslankyne parlamentu, aby navrhnuté zákony v takomto znení odmietli,” dodala Kováčechová.

Organizácia od začiatku upozorňuje na podľa nej nekvalitu stavebných zákonov, ktoré pripravil vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina). Najväčšie výhrady má k tomu, že navrhované zákony, napríklad nezohľadňujú klimatickú zmenu a negarantujú, že žiadna plánovaná výstavba by nemala súčasnú situáciu v žiadnom prípade zhoršovať.

Dávajú priveľkú právomoc projektantovi, ktorého platí developer, čo podľa Via Iuris vyvoláva pochybnosti o jeho skutočnej objektivite. Záujmy developerov, tvrdí organizácia, sú naďalej nadradené záujmom susedov či verejnosti, zákony zhoršujú postavenie susedov pri povoľovaní výstavby v ich okolí, najmä pri líniových stavbách, ako sú cesty či diaľnice.  Za susedov budú považovaní len tí, ktorí vlastnia pozemky alebo stavby bezprostredne susediace so stavebným pozemkom.

SITA