Informačný systém, ilustračná

Možné nedostatky zákonov o územnom plánovaní a výstavbe? Slovensko.Digital chce vidieť štúdiu uskutočniteľnosti

V tejto oblasti sú podľa organizácie stále zásadné riziká a na väčšinu otázok nemá reálne odpovede. Vicepremiéra Štefana Holého vyzýva pripraviť a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti.

Vykonávanie vládou schválených návrhov zákonov o územnom plánovaní a výstavbe je závislé na vybudovaní nového informačného systému. Ako v pondelok informovalo občianske združenie Slovensko.Digital, v tejto oblasti sú stále zásadné riziká a na väčšinu otázok nemajú reálne odpovede.

Vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) vyzýva pripraviť a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti a tiež umožniť jej pripomienkovanie. Mala by obsahovať možné alternatívy, najmä detailne predstavený postup budovania informačných systémov, ako aj ekonomické kalkulácie zodpovedajúce realite, ktoré bude možné detailne preveriť.

V predchádzajúcich fázach legislatívneho procesu mali k týmto návrhom viaceré výhrady, ktoré spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami prezentovali v hromadných pripomienkach s podporou vyše 11-tisíc občanov. „Jedna z kľúčových výhrad sa týkala zamýšľaného spôsobu vytvorenia a prevádzkovania informačných systémov, kde bol oznámený zámer odovzdať túto časť externej firme,“ uviedlo Slovensko.Digital.

Vicepremiér Holý podľa organizácie síce teraz verejne sľubuje, že celý systém má byť prevádzkovaný štandardne príslušným úradom, avšak doložka vplyvov schválená vládou hovorí niečo iné. Je v nej stále naplánovaných 55 miliónov eur na koncesiu a tak sa zdá, uviedla organizácia, že zámery v tejto oblasti sa v skutočnosti nijako nezmenili.

„Celkovo z rozpočtu verejnej správy na zmeny súvisiace s navrhnutými zákonmi bude potrebných viac ako 110 miliónov eur iba do roku 2024. Tieto masívne predpokladané náklady však nie sú nikde detailnejšie popísané ani analyzované, nevieme kedy a čo má byť vybudované. Poznáme iba veľmi vyhýbavé odpovede prezentované v médiách,“ upozorňuje organizácia.

Bez reálneho časového a finančného plánu podľa nej nemôžu byť schvaľované zákony, ktoré sú na naplnení týchto plánov závislé a ani poplatky, pomocou ktorých sa má podstatná časť deklarovaných príjmov vyzbierať.

SITA