Juraj Suchanek

IUR o novele stavebného zákona: Kladné územné stanovisko obce neruší územné konanie

Jej cieľom je zrýchliť veľmi komplikované povoľovacie procesy, v reakcii na návrh predložený v parlamente povedal pre ASB výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR) v Bratislave Juraj Suchánek.

Návrh podľa neho využíva postupy, ktoré sú podobné ako tie, ktoré Národná rada SR schválila v zákone o územnom plánovaní a v zákone o výstavbe tento rok. V súvislosti s využitím územného stanoviska v procese vyvlastňovania sa nevyjadril, pretože táto oblasť nie je predmetom činnosti IUR.  

Občianske združenie VIA IURIS a ďalšie nespokojné organizácie v tlačovej správe (5. decembra) upozornili, že traja poslanci Sme rodina, ktorí návrh predložili, obchádzajú štandardný legislatívny proces, právo verejnosti na účasť v ňom a novela môže zúžiť územné konanie na formálny krok.

V zlúčenom konaní uplatnia pripomienky všetci

„Zavedenie inštitútu územného stanoviska v žiadnom prípade nenahrádza „podstatné časti procesu“, ani nezužuje územné konanie „len na formálny krok“ ako upozorňuje VIA IURIS,“ tvrdí Suchánek. Zavedením tohto inštitútu ostávajú v plnej miere zachované všetky práva účastníkov konania, dotknutých orgánov, aj práva dotknutej verejnosti.

Kladné územné stanovisko obce totiž neruší územné konanie, len umožňuje jeho zlúčenie so stavebným konaním, čo v určitých prípadoch umožňuje zákon aj dnes. V jednom zlúčenom konaní sa tak budú môcť uplatniť svoje pripomienky všetci tí, ktorí tak mohli urobiť v samostatnom územnom aj stavebnom konaní.

Treba eliminovať prieťahy

„Z týchto dôvodov nerozumieme obave ako by tento postup mohol zvýhodňovať developerov na úkor verejného záujmu, prípadne v akých bodoch by mali byť porušené medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, najmä Aarhuský dohovor,“ uviedol Suchánek. Obavy o možný nárast korupcie sú podľa neho neopodstatnené. Naopak, zlúčením konaní sa eliminujú zbytočné a často účelové prieťahy. Tie boli, a dnes aj sú, potenciálnymi príležitosťami vzniku korupcie.

Na argument VIA IURIS, že väčšina obcí na Slovensku nemá územný plán uviedol, že predkladatelia novely zohľadnili túto skutočnosť. V takýchto prípadoch využijú obce ako podklad na vydanie územného stanoviska územnotechnické požiadavky na výstavbu, spracované územnoplánovacie podklady a ostatné existujúce podklady.