Vizualizácia plató na Staromestskej ulici

Plató nad Staromestskou ulicou prinesie do Bratislavy priestor so zeleňou

Betónová doska, plató, nad časťou rušnej dopravnej tepny zo Starého Mesta do zadunajskej Petržalky,  sa bude tiahnuť od Rudnayovho námestia pri Dóme sv. Martina až po zalomenie hradieb na úrovni Severozápadnej veže.

Vznikne nový verejný priestor Plató pre peších s dĺžkou 218 metrov a šírkou 20 metrov, ktorý spojí Židovskú ulicu s historickým jadrom mesta. Bude zaujímavý aj pre návštevníkov, ktorí majú na ceste ku hradbám k dispozícii skromnú lávku s asfaltovým povrchom.

Predbežné náklady na ambiciózny projekt od mesta Bratislava a Metropolitného inštitútu Bratislava sú 18 miliónov eur. V súčasnosti je hotová architektonická štúdia a v príprave je dokumentácia pre územné rozhodnutie. Mesto aktuálne hľadá peniaze na spolufinancovanie z plánu obnovy či od donorov. Projekt je konzultovaný nielen s pamiatkarmi a ďalšími odborníkmi, ale aj s miestnymi obyvateľmi.

Staromestská ulica v Bratislave
Staromestská ulica v Bratislave | Zdroj: ASB

Nevznikne tunel, ale otvorený priestor

Obnovu zastrešuje štvorica vysúťažených slovenských ateliérov – Studený architekti, ateliér Ľubomír Závodný, Peter Stec Studio, Terra Florida. „Na strane hradieb zakladáme betónové stĺpy vzdialené štyri metre od seba,  ktoré sú položené na pilótach.

Nad stĺpmi je pozdĺžny trám, na ktorý je položená betónová doska,“ povedal pre ASB časopis architekt Ján Studený. Betónová doska bude na úrovni hradobného parkanového chodníka vo výške 5,5 metra nad vozovkou.

Medzery medzi stĺpmi vytvoria priehľady smerom na hradby. Cieľom nie je vytvoriť z časti Staromestskej ulice tunel. Pod plató, cez medzery, prejde denné svetlo, bude otvorené po celej dĺžke.

Podľa primátora Matúša Valla získa mestská časť Staré Mesto nový park so zeleňou, s malým amfiteátrom aj detským parkom. Plató okrem prekrytia cesty ovplyvní aj hluk v tejto zóne. Bratislava sa nedávno umiestnila na vysokej priečke medzi európskymi mestami, ktoré sú postihnuté hlukom.

„Toto opatrenie zníži hluk v okolí Židovskej ulice miestami o sedem až osem decibelov,“ avizoval primátor. Zdôraznil, že mesto v rámci manažmentu vody chce, aby voda zo Staromestskej ulice neodtekala, ale ostala v území. Dažďová voda zostane v parku a bude ho zavlažovať.

Plató v susedstve hradieb na Staromestskej ulici v Bratislave
Plató v susedstve hradieb na Staromestskej ulici v Bratislave | Zdroj: MIB

Hlavná architektka Ingrid Konrad uviedla pre ASB časopis, že rieka Dunaj v susedstve Staromestskej ulice ochladzuje mestské prostredie, ktoré trpí lete horúčavám. Preto treba podporiť biodiverzitu a ochladiť mesto.

Teplo z komunikácií sa dostáva až ku Prezidentskému palácu. Konrad podporuje myšlienku plató a prepojenie s dómom sv. Martina, pretože výstavba tejto cestnej komunikácie zlikvidovala pešie prepojenia.

Plató pre peších bude zároveň súčasťou bratislavského okruhu tzv. ringu, ktorý zahrnie Plató, Rybné námestie, Hviezdoslavovo námestie a Námestie SNP, ktoré v nasledujúcich rokoch mesto obnoví v rámci projektu Živé námestie.

Bratislavský mestský ring

Myšlienka ringu pochádza zo začiatku 19. storočia , kedy sa v stredoeurópskych mestách budovali vnútorné mestské okruhy, ktoré mali byť výkladnou skriňou mesta. Ring kopíruje pôvodné mestské opevnenie.

To je v podobe hradieb s vodnou priekopou je na Staromestskej čiastočne zachované, v iných úsekoch bola priekopa zasypaná a nahradená sériou na seba nadväzujúcich, už spomínaných verejných priestorov.

Cez ne je okruh napojený na Hlavnú železničnú a autobusovú stanicu, lodný terminál, MHD a prímestskú dopravu. Význam mestského okruhu ukazuje aj koncentrácia stavieb z 30. rokov na Živom námestí, napríklad, Dom služieb Baťa, Mestská sporiteľňa, Obchodný dom Brouk či Babka.

Vizualizácia Plató nad Staromestskou ulicou v Bratislave
Vizualizácia Plató nad Staromestskou ulicou v Bratislave | Zdroj: MIB

Zdravšie prostredie a menej hluku

Na Plató plánuje mesto zasadiť  23 vzrastlých stromov, lipy, brest či agát, a 40 viackmenných druhov stromov a kríkov. Zelené duny na plató budú pokryté nízkymi porastami, intenzívnymi záhonmi alebo krovitými porastmi.

V parku na Plató osadí aj približne 30 bratislavských lavičiek, pribudne aj zóna s možnosťou rozložiť v letných mesiacoch mobiliár Sadni si! ležadlá, ale aj ihriská pre deti či workoutové preliezky pre dospelých.