image 63130 25 v1
Galéria(3)

Mladí architekti vdýchnu život opusteným komplexom

Na účastníkov 6. ročníka medzinárodnej súťaže talentov Young Architect Award 2014 čaká neľahká úloha. Je ňou znovuoživenie nevyužívaných výrobných objektov a technických areálov. Záujemcovia z radov študentov a začínajúcich architektov, ktorí neprekročili vek 33 rokov, môžu od 20. februára 2014 prihlásiť svoje práce na tému Boľavé miesta miest a obcí – opustený industriál. Súťažiaci by nielenže mali spracovať samotný projekt, ale aj vhodne identifikovať a vyhľadať problémové miesto z radov opustených areálov tovární, skladov, prístavov alebo staníc. Projekty môžu pomôcť otvoriť diskusiu o budúcej výstavbe medzi obyvateľmi a zastupiteľstvami miest. Patrónom súťaže sa stal svetoznámy český výtvarník, architekt a dizajnér Bořek Šípek.

Sipek 02 Photographer Iva Haj
YAA 2014onRed

Súťažiaci z radov študentov či absolventov odborov architektúra, urbanizmus, krajinná a záhradná architektúra, ale aj autodidakti s praxou v tejto oblasti môžu svoje projekty prihlásiť do kategórie Ideové štúdie. Na výber majú lokality, ktoré označili zástupcovia dotknutých miest a obcí spoločne s územnými odbornými pracoviskami českého Národného pamiatkového ústavu. Ide o staničné, vojenské, dopravné, poľnohospodárske objekty či areály, banské šachty, ale aj o prostredie, v ktorom sa pomaly „degradovala štruktúra zástavby“, ide napr. o bývalú elektráreň a tepláreň v Holešoviciach a budovu Žižkovskej stanice v Prahe, Brniansku priehradu alebo lokalitu autobusovej stanice v Liberci. Účastníci si však môžu zvoliť aj vlastné miesto, ktoré považujú za problémové a ktoré spĺňa kritériá súťaže. Podmienkou však je, že práce nemohli byť prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže.

Porotu povedie Tomáš Šenberger
 „V Česku sa na opustené priemyselné územia väčšinou pozeráme s rozpakmi, bez nápadu a vôle využiť zachované industriálne stopy identifikujúce miesto a kontext. V tomto ohľade bude aj súťažná prehliadka pozitívna,“ uvádza k súťaži predseda poroty Tomáš Šenberger, prodekan FSv ČVUT v Prahe. Na hodnotení sa ďalej budú podieľať generálna riaditeľka Národného pamiatkového ústavu Naďa Goryczková, Jiří Janďourek z FUA TU v Liberci, ATAK architekti a Hana Ryšavá. Za Nadáciu „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ to budú Josef Pechar a Benjamin Fragner z VCPD FA ČVUT v Prahe.
Porota bude projekty hodnotiť hneď z niekoľkých hľadísk. Takže na úspech nebude stačiť iba kvalita a originalita architektonického riešenia, ale bude sa sledovať komplexný prínos projektu. Súťažiaci budú musieť zdôvodniť aj výber miesta a samotného koncepčného riešenia. Dôležité bude tiež zachovanie a obohatenie kontextu miesta s dôrazom na prínos v oblasti kvality životného prostredia.

Na čo sa môžu výhercovia tešiť?
Okrem prestíže, ktorú súťaž prináša, sa účastníci môžu tešiť na zaujímavé ceny. Práce, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú ohodnotené peňažnou čiastkou 10-, 20- a 30-tisíc českých korún. Prvé a druhé miesto navyše získa cenu generálneho partnera, spoločnosti Beton Brož, v podobe skicovného a k tomu príležitosť ovplyvniť svojím návrhom tvár produktov spoločnosti. Okrem toho sa bude udeľovať Cena architekta Josefa Hlávky, Cena rektora ČVUT za školskú prácu a Cena rektora TUL za školskú prácu. Časopis Moderná obec potom udelí vybranej štúdii cenu za prínos pri posilňovaní pospolitosti obyvateľov daného sídla. Za progresívny a inovatívny prístup k riešeniu udelí cenu portál Archiweb. Okrem poukazu vo výške 10 000 českých korún na nákup knižných publikácií na Archiwebe získa víťaz aj veľký mediálny priestor na portáli Archiweb.cz, kde bude môcť formou rozhovoru alebo série prezentácií priblížiť seba a svoje diela.

Mladé talenty podporí Bořek Šípek
Rovnako ako vlani, keď súťaž podporila svetoznáma česká architektka a dizajnérka Eva Jiřičná, prináša súťažný boj aj tento rok veľké meno. Záštitu nad týmto ročníkom súťaže prevzal popredný český i svetový architekt Bořek Šípek. „V dnešnej dobe majú mladí ľudia problémy zapojiť sa do praxe. Je ťažké dostať sa ku konkrétnej zákazke, na ktorej by dokázali, čo vedia, a zároveň si potrebujú budovať meno a kariéru. Súťaž obe tieto možnosti poskytuje. Preto ju podporujem.“

Foto: Iva Haj

Termíny Young Architect Award 2014:
– Vyhlásenie 6. ročníka súťaže Young Architect Award 20. 2. 2014
– Uzávierka prihlášok 3. 7. 2014, do 15.00 h
– Porada odbornej poroty 3. – 4. 9. 2014
– Vyhlásenie nominácií 8. 9. 2014
– Slávnostné vyhlásenie výsledkov 16. 9. 2014
– Putovná výstava 9/2014 – 4/2015

Generálny partner: Beton Brož
Partneri: Platforma Industriální stopy, Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, FOR ARCH
Záštita: ČKA, ČKAIT, SMO ČR, MŠMT, MK, statutární města: Brno, Ostrava, Liberec, ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, ZF Mendelova univerzita v Brně, FA STU v Bratislave
Hlavní mediálni partneri: Moderní obec, archiweb.cz
Mediálni partneri: ARCHITEKT – vydavatelství KABINET, ERA21, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, EARCH., eStav.cz

Viac informácií záujemcovia nájdu na webových stránkach súťaže – www.yaa.cz.

ZDROJ: PR článok spoločnosti ABF, a. s.