Tunel Milochov

Otvára sa prvá traťová koľaj železničného tunela Milochov na Považí

Tunel Milochov spolu s tunelom Diel a mostom cez vodnú nádrž Nosice skracuje modernizovaný úsek Púchov - Považská Teplá z devätnástich na šestnásť kilometrov.

V železničnom tuneli Milochov na modernizovanom traťovom úseku Púchov – Považská Teplá spustia v stredu večer prevádzku pre osobnú železničnú dopravu po prvej traťovej koľaji. Informovali o tom Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako správca železničnej infraštruktúry. Tunel Milochov (1 861 metrov) sa nachádza v členitom údolí Váhu a spolu s tunelom Diel (1 082 metrov) a mostom cez vodnú nádrž Nosice skracuje uvedený úsek z devätnástich na šestnásť kilometrov.

„Modernizácia úseku predstavuje najväčšiu investíciu v histórii samostatných železníc a zároveň je to aj najnáročnejšia železničná stavba v histórií ŽSR. Ide o technicky najzložitejší a zároveň najkrajší úsek na trati Bratislava – Žilina,“ uviedli železničiari na sociálnej sieti. Modernizácia úseku Púchov – Považská Teplá je financovaná z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 2014 až 2020.

Projekt modernizácie úseku Púchov – Považská Teplá v rámci modernizácie trate Púchov – Žilina na 160 kilometrov za hodinu na národnej úrovni schválilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v septembri 2018 a následne v júni 2019 aj Európska komisia. Celková výška nenávratného finančného príspevku z OPII je viac ako 335 mil. eur, z toho zdroje EÚ vyše 285 mil. eur.

Tunel Diel na spomínanom úseku prerazili v máji 2019, tunel Milochov v septembri 2020. Po spustení železničnej dopravy cez tunel Milochov po prvej koľaji železničiari predpokladajú obojsmernú prevádzku predbežne v máji 2022. Zhotoviteľom stavených prác, trvajúcich od septembra 2016, na modernizáciu úseku je Združenie Nimnica na čele so spoločnosťou Doprastav, a. s., celková zmluvná cena dosiahla objem takmer 365 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

SITA