Žiar nad Hronom

Kto sa nestará, ten si priplatí, povedali si v Žiari nad Hronom

Majitelia neudržiavaných stavieb na území mesta Žiar nad Hronom budú od budúceho roka platiť desaťnásobne vyššiu daň z nehnuteľností.

Mesto chce týmto spôsobom motivovať vlastníkov objektov, ktoré sú v zlom technickom stave, aby sa starali o svoj majetok. Vyrubenie vyššej dane schválilo vo štvrtok (8. 12.) mestské zastupiteľstvo. Možnosť vyrubiť vyššiu daň za neudržiavané a schátrané stavby dáva samosprávam nová legislatíva, ktorú parlament schválil na jar tohto roku.

Mesto Žiar nad Hronom chce vyšším daňovým zaťažením dosiahnuť, aby nevyhovujúcim stavom budov neboli ohrození alebo obťažovaní obyvatelia mesta, prípadne, aby sa zlepšil vzhľad takýchto objektov. Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré schválili poslanci mesta, počíta aj so zvýšením niektorých miestnych daní. Daň z nehnuteľností vzrastie od januára o 0,06 eura za štvorcový meter, daň za ubytovanie o 0,07 eura za noc a daň za využívanie verejného priestranstva v priemere o 10 eur.

„Pri dani z nehnuteľností daň zvyšujeme z dôvodu zosúlaďovania rozdielu medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane za jednotlivé stavby a za jednotlivé bytové a nebytové priestory na desaťnásobok, ktorý musí byť podľa zákona o miestnych daniach ustanovený pri určení sadzieb na zdaňovacie obdobie roku 2024,“ vysvetlil pre TASR vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.

Ako dodal, sadzba dane za užívanie verejného priestranstva a dane za ubytovania sa nemenila posledných desať rokov a už nezohľadňuje súčasnú ekonomickú situáciu. Poslanci mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili aj navýšenie poplatku za komunálne odpady, a to o 20 percent.

Podľa samosprávy ide o reakciu na navýšenie nákladov spojených s prevádzkou prác, ktoré zabezpečujú odvoz komunálneho odpadu. Celkové náklady na zber, prepravu a ďalšie nakladanie s odpadmi sa podľa predloženej dôvodovej správy zvýšili v porovnaní s rokom 2021 o viac ako 25 percent.