Kedy bude nový stavebný zákon?

Nové právne predpisy v oblasti stavebníctva pripravuje Ministerstvo výstavby a dopravy SR aj v tomto funkčnom období v intenciách programového vyhlásenia vlády. Zmeny v stavebnej legislatíve sa pripravujú intenzívne minimálne dve až tri funkčné obdobia vlády.

O novom stavebnom zákone sa hovorí už 20 rokov. Ani po 20 rokoch sa však ministerstvu zatiaľ nepodarilo prísť do cieľa. Snahou ministerstva je pripraviť modernú stavebnú legislatívu, ktorá by odrážala dianie na súčasnom stavebnom trhu. V apríli 2019 uzavrelo ministerstvo prípravu nových predpisov a spustilo sa pripomienkové konanie. Podľa očakávaní prišlo veľké množstvo pripomienok, celkovo 2 708, z toho 1 528 bolo zásadných.

„Potrebovali sme relatívne veľa času, aby sme sa s týmito pripomienkami vyrovnali. Tak, ako sme avizovali pri začatí procesu prípravy, hlavným cieľom bolo nielen modernizovať stavebné právo, ale aj dosiahnuť čo najväčší kompromis,“ uviedol Peter Ďurček, štátny tajomník MDV SR, na konferencii Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva.

Podľa jeho slov sa to ministerstvu aj podarilo. Vyrovnalo sa v podstate so všetkými pripomienkami, ktoré dostalo. Stavebný zákon by mal mať po novom podobu dvoch zákonov – zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Oba návrhy predložilo ministerstvo v septembri do Legislatívnej rady vlády a 14. októbra 2019 boli oba zákony prerokované a schválené na Hospodárskej a sociálnej rade vlády SR. Žiaľ, podľa rozhodnutia predsedu vlády SR sa tieto zákony dostanú tento rok pravdepodobne len do vlády a nedostanú sa do parlamentu. Pozitívne však je, že zákony prvýkrát prešli celým legislatívnym procesom.

„Pravdepodobne ani v nových právnych predpisoch nenájdu všetci úplne všetko, čo by potrebovali, čo by si predstavovali a želali. Práve preto by som sa chcel poďakovať všetkým za kompromis, ktorý sa podarilo nakoniec dosiahnuť,“ uzavrel Peter Ďurček.

TEXT: Andrea Dingová