Záhrebská dvor

Bratislavčanov trápia zanedbané dvory. Pomôcť by im mal manuál a nová súťaž

Dvory sú dôležitou súčasťou života obyvateľov miest. O ich význame pre kvalitný život a bývanie dlhodobo hovoria odborníci a potvrdzujú to aj výsledky ankety, ktorú zrealizovala spoločnosť YIT Slovakia v júli 2022.

Ľudia v nej zdôrazňujú hlavne ich spoločenský aspekt – obyvatelia sa na nich viac stretávajú, lepšie sa poznajú a našli si na nich aj útočisko počas pandémie. Mnohým ľudom však vo využívaní vnútroblokov bráni zanedbané prostredie. Aj preto YIT opätovne spúšťa súťaž Nech žije náš dvor, do ktorej sa od dnešného dňa môžu zapojiť obyvatelia bytových domov v Bratislave.

Skvelé miesto, kde sa dalo do večera hrávať s kamarátmi a mohli sa na ňom stretávať ľudia každého veku – takto si na dvor spomínalo 81 % účastníkov ankety ešte v roku 2018. Tá sa zamerala na to, ako dvory vnímajú obyvatelia bytových domov v Bratislave.

Výsledky aktuálneho zisťovania na rovnakú tému z júla 2022 ukazujú, že v rámci funkčných vnútroblokov sa susedia viac stretávajú, lepšie poznajú a viac sa navzájom zdravia. Myslí si to takmer 80 % oslovených. Dve tretiny respondentov sa tiež zhodlo na tom, že tieto malé susedské námestia pomáhajú budovať nové kamarátstva na celý život.

Okrem toho takmer 40% respondentov je vďaka nim aktívnejších a trávi vonku viac času. Ľudia tiež dvory využívajú na aktivity s deťmi, záhradkárčenie, spoločné grilovačky, susedské burzy, ale aj prechádzky a cvičenie. Počas pandémie sa pre mnohých obyvateľov stali útočiskom.

Ilustračná foto
Ilustračná foto | Zdroj: iStock

Mnohé staršie bytové domy v Bratislave nemajú balkóny, a tak ľuďom chýbal bezpečný vonkajší priestor. Pre mnohých obyvateľov sa ním stali práve dvory. Až 40 % oslovených, ktorí mali existujúci funkčný dvor, na ňom počas pandémie trávilo viac času, ako to bolo bežné pred ňou. Toto číslo mohlo byť ešte vyššie, no stav niektorých dvorov v Bratislave to neumožňuje,“ hovorí o výsledkoch prieskumu Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Ľudia, ktorí sa do ankety zapojili, dnes trávia na spoločnom dvore v priemere päť hodín týždenne. Ak by sa ich dvor zveľadil, bolo by to dvojnásobne viac času. Podmienkou pre stretávanie a rozvíjanie spoločenskej interakcie v rámci vnútroblokov je ale najmä ich čistota, dostatok zelene a upravené susedstvo.

A to je často problém. Takmer 60 % respondentov poukazuje na zanedbané prostredie dvora,45 % kritizuje jeho znečistenie nezodpovednými psičkármi a 37 % prekážajú zničené chodníky a miestny mobiliár. Po zlepšení kvality prostredia sa z vnútroblokov môžu opätovne stať miesta spoločenských aktivít a stretnutí.

Dvory majú potenciál spájať

Veľmi pozitívnym zistením tohtoročnej ankety je vysoká miera ochoty ľudí zapájať sa do aktivít, ktoré by pomohli zlepšiť kvalitu a prinavrátiť život do ich dvorov.

Takýto postoj deklarovalo až 90 % respondentov. Už dnes sa takmer 30 % z respondentov zúčastňuje na brigádach a skrášľovacích aktivitách, no mnohí ďalší obyvatelia nevedia, ako na to.

iStock 1319779994
iStock 1319779994 | Zdroj: iStock

Práve im slúži Manuál dvorov, ktorý toto leto YIT Slovakia voľne sprístupnilo na svojej stránke. Na viac ako 40 stranách prináša inšpirácie a ponúka návod pre všetkých, ktorí majú záujem začať s obnovou či úpravou svojho dvora.

A aké zmeny by ľudia v Bratislave na svojom dvore najviac privítali? Až polovica z nich by chcela osadiť väčšie množstvo lavičiek.

Len o čosi menej respondentov hlasovalo za vysadenie zelene a rebríček top 3 preferencií uzatvára vytvorenie zóny ticha, kde sa dá v pokoji čítať. Spoločný gril by potešil 39 % oslovených a oprava detského ihriska 32 % z nich.

YIT prináša súťaž na zveľadenie dvorov

Spolu s výsledkami ankety preto YIT ohlásilo aj spustenie súťaže Nech žije náš dvor, cez ktorú chce podporiť rozvoj dvorov v hlavnom meste. Až 3 víťazné prihlášky získajú vecnú výhru na zveľadenie svojho dvora v hodnote približne 2-tisíc eur.

Súťažiaci si môžu vybrať medzi záhradným mobiliárom, grilom s príslušenstvom, súpravou náradia, setom náčinia na športovanie a mixom zelene na výsadbu.

Do súťaže sa môžu zapojiť spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcovia bytových domov, občianske združenia, neziskové organizácie, aj fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt v bytovom dome v Bratislave.

Čas na prihlásenie projektov je do 31. augusta 2022. Podrobnosti súťaže, ako aj prihláška a Manuál dvorov sú na stiahnutie na stránke www.yit.sk/nechzijenasdvor.