shutterstock 1283272900

Betónovanie v zime: kedy áno a kedy nie?

Práca s bežným betónom je vhodná zhruba do +5 až +7 °C. Len čo teploty klesnú pod túto hodnotu, treba s betonážou úplne prestať alebo v nutných prípadoch siahnuť po špeciálne upravenom zimnom betóne.

V mraze totiž, ako je všeobecne známe, mrzne voda a zväčšuje svoj objem – a keďže sa v betóne nachádza nemalé množstvo vody, môže pri mraze roztrhať štruktúru betónu skôr, ako betón dosiahne požadovanú pevnosť.

Ako to funguje?

Nízke teploty komplikujú hydratáciu betónu, ktorý následne neschne a vytvárajú sa v ňom praskliny. S klesajúcimi teplotami sa hydratácia zastavuje úplne. Príčinou tohto javu, ktorý stavebníkom v zime výrazne komplikuje stavbu, je teplota jednotlivých zložiek. Pred uložením betónu by pripravená zmes nemala byť chladnejšia ako 10 °C a na povrchu by aspoň 72 hodín mala mať aspoň 5 °C.

Zimné betónovanie preto vyžaduje dôkladné sledovanie počasia, teploty a všetkých podmienok, ktoré treba dodržať pre správny priebeh schnutia betónu. Pozor by sme mali dávať najmä na intenzitu mrazu, poveternostné podmienky, vzdušnú vlhkosť (dážď, mráz, hmla, sneh…) a v neposlednom rade i tvar a veľkosť (objem) betónovanej konštrukcie, pretože, samozrejme, tenšia konštrukcia premrzne ľahšie než tá objemnejšia.

Shutterstock
Shutterstock | Zdroj: Shutterstok

Čo hovoria normy?

STN EN 206-1: 2002 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda. Táto norma však uvádzala, že teplota čerstvého betónu v čase dodávania nesmie byť nižšia ako +5 °C.

STN EN 13670: 2010 Zhotovenie betónových konštrukcií Vykonávanie betónových konštrukcií: táto norma uvádza, že teplota povrchu betónu nesmie klesnúť pod 0 °C, kým povrch betónu nedosiahne pevnosť v tlaku, vďaka čomu bude odolávať mrazu bez poškodenia (obvykle viac ako 5 MPa).

Aké opatrenia prijať v zime

Betónovať možno až do teplôt -10 °C (či už tieto teploty nastanú cez deň, alebo v noci!), čerpanie betónových zmesí je možné do cca -5 °C. Pri teplotách od -5 do -10 °C hrozí pri dlhších odstupoch medzi betónovaním poškodenie stroja – je preto nutné betonáž odložiť alebo stanoviť postup čerpania, ktorý možnosť poškodenia stroja vylúči.

Aby sme zabezpečili správnu teplotu a výsledná kvalita betónu bola podľa očakávaní, môžeme dať prednosť cementom s vyšším obsahom slinku (CEM I, CEM II/A-B), použiť cementy s rýchlym nábehom a počiatočnou pevnosťou (tzv. „R“), použiť prísady urýchľujúce tuhnutie a tvrdnutie betónu či zimné prísady (znižujú dávku vody na rozrobenie betónu).

V rámci dosiahnutia požadovaných teplôt betónovej zmesi je nutné ohriať pridávanú vodu a prípadne i použité kamenivo. Voda by nemala byť teplejšia ako +50 °C.

Tabuľka betónovania v zime s patričnými opatreniami
Tabuľka betónovania v zime s patričnými opatreniami | Zdroj: Archív autora

Ako prebieha betonáž

Práca s betónom upraveným pre zimné podmienky je v praxi prakticky rovnaká ako s bežným betónom – len musíme zabezpečiť dostatočnú teplotu betónu na požadovaný čas podľa noriem STN.

Po uložení betónu na stavbe je tak nutné zabezpečiť celodennú ochranu betónu, aby jeho teplota neklesla pod +5 °C. Pri následnom odstraňovaní izolácií alebo rušení vykurovaných stanov treba dávať pozor, aby sa povrch betónu príliš rýchlo neochladzoval – pokiaľ by bol rozdiel medzi jadrom konštrukcie a povrchom väčší ako 15 °C, môže prísť k teplotnému pnutiu a vzniku prasklín.

Ing. Eliška Hřebenářová, redakce magazínu TZB Haustechnik a Realizace staveb